www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / Z L Í N S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2018


Oblastní charita Uherský Brod nominuje:

Linea Nivnice, a.s. - Opakovaná podpora služeb a činnosti Oblastní charity Uherský Brod - Linea Nivnice pod vedením jejího ředitele, Ing. Gabriela Slanicaye se aktivně zapojila do pravidelné podpory činnosti Oblastní charity Uherský Brod, Konkrétně firma opakovaně přispěla svým darem (palety dětských přesnídávek a džusů pro sklad Potravinové a materiální pomoci). Cílovou skupinou, pro kterou je tato forma pomoci určena, jsou především rodiny s dětmi – rodiny, které se aktuálně potýkají s tíživou až kritickou sociální situací. Firma podporuje ale i jiné aktivity brodské Charity, a to například plavání hendikepovaných z ORP Uherský Brod, charitní turnaj v Člověče nezlob se a podobně. Charitu Uherský Brod podporuje Linea Nivnice v čele s panem ředitelem Gabrielem Slanicayem, i finančně. K podpoře činnosti Oblastní charity Uherský Brod vede pana ředitele Ing. Slanicaye, jak sám podotýká, skutečnost, že zná činnost a práci brodské Charity a uherskobrodská Charita je pro něj seriózním a důvěryhodným partnerem.

Charita Nový Hrozenkov nominuje:

Lékárna Karolinka - PhDr. Hana Ptáčková - Již deset let pravidelně na začátku adventu volá paní lékárnice do Charity V Novém Hrozenkově, zda by se za mnou mohla zastavit. Bývá to vždy milé setkání. Bavíme se o tom, jak se nám daří, co je u nás nového a pak dochází k předání finančního daru. Neměla to sama s firmou jednoduché. Uchytit se vedle velkého majitele lékáren, ale velmi vstřícným přístupem k zákazníkům, si své místo na trhu získala. My máme v rámci našich služeb možnost využívat lékárnu 24 hodin denně s tím, že pokud dojdou léky, nebo nám přivezou člověka z nemocnice pozdě večer a lékárna je již zavřená, paní ze svého bytu sejde do lékárny a lék vydá. Nemyslete, není to samozřejmé, ve stejném domě je byt zubaře, ale nesešel v případě velmi bolestivého případu do ordinace a tak jsme museli jet do 50 km vzdáleného města. Za dobu deseti let nám paní doktorka přispěla na kompenzační pomůcky, na denní stacionář, na výlety s klienty a také na odměny pracovníků (na ty se málokdy dostane, dary na ně nelze získat, přestože si za svoji velmi těžkou práci ocenění zaslouží).

Charita Valašské Meziříčí nominuje:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí - Tato spolupráce je skvělým příkladem, jak je možné prostřednictvím dobrovolnictví propojit studenty se seniory, tedy dvě generace, které v dnešní době dělí propastný rozdíl. A to rozdíl v mnoha oblastech, počínaje rozdílným množstvím životních zkušeností, přístupu k informacím, kultuře, technických dovedností, možností, sdílených životních hodnot. Studenti Gymnázia Františka Palackého naši organizaci již čtvrtým rokem podporují nejrůznějšími aktivitami. V průběhu loňského školního roku sami vymýšleli a realizovali aktivizační volnočasové programy pro obyvatele domova pro seniory ve Valašské Bystřici. Ale nezůstali jen u pomoci seniorům. Vyrábějí drobné výrobky, které následně prodávají a získané finance pak darují Charitě Valašské Meziříčí na podporu její činnosti. Také pomáhají s přípravou a realizací benefičních a osvětových akcí, jako je Charitní benefiční ples, Férová snídaně, atd. Díky vzájemné spolupráci jsme od studenta Gymnázia FP dostali nabídku na vytvoření nových webových stránek pro naši Charitu zdarma.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. Nejcennější na jejich pomoci není její finanční výtěžek, ale nasazení mladých lidí, jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme iniciativy, nápadů, energie, času a lásky, která ze strany vedení i studentů Gymnázia přichází. Věříme, že tato spolupráce může být skvělou ukázkou, jak dva zdánlivě odlišné „světy“ přiblížit a vzájemně propojit.
Nejde jen o propojení světa mladých a seniorů ale i světa Charity, zdánlivě nesrozumitelného dnešním mladým lidem, kteří mají před sebou neomezené možnosti studia, cestování, životních zážitků i finančních výdělků. Přesto pomáhají lidem, kteří o těchto možnostech už ani nesní.

Vítězslav Koukal - Pan Koukal je velmi nakloněn činnosti naší organizace. Moc si vážíme jeho důvěry a oceňujeme jeho podporu, skrze kterou se může podílet na pomoci druhým a my díky této podpoře můžeme poskytovat služby v takovém rozsahu a kvalitě. Moc děkujeme.

VÁHALA a spol. s r.o. - Děkujeme za dlouholetou spolupráci. Firmu Váhala vidíme jako partnera, který při nás stojí, zde vnímáme, že firma hledá možnosti a je nakloněná se na pomoci podílet různými způsoby. Moc děkujeme.

Věra Komendová, Ludmila Baruchová, Emilie Janíková, Jarmila Lukášová, Julie Martiňáková - Není mecenáš jako mecenáš. Skvělým příkladem pomoci je našich 5 „bábinek“, které naší organizaci vypomáhají již 23 let. A to zcela nezištně i několikrát týdně. Mimo sociální služby provozujeme i Centrum sociálně materiální pomoci spojené se šatníkem, do kterého lidé přivážejí věci, které jsou pro ně již nepotřebné. To však neznamená, že nemohou sloužit někomu dalšímu, který třeba na nové nemá. Je však potřeba věci přebrat, rozčlenit a uložit. A tato činnost byla dlouhá léta doménou našich pěti dobrovolnic. Za ta léta se jejich odpracované hodiny už ani nedají spočítat. Nepřinesly nám ale jen úsporu financí a možnost přispívat k trvale udržitelnému rozvoji naší zeměkoule, což je sice také důležité, ale jejich nasazení je pro nás motivací, jak se dá k životu v „důchodu“ přistupovat a že je možné sršet elánem a optimismem i po 80tce.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz