www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / JIHOMORAVSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2018


Oblastní charita Blansko nominuje:

Consorta Praha s.r.o., Zdeněk Bubník - Pan Zdeněk Bubník dlouhodobě (více jak 20 let) podporuje Centrum denních služeb Emanuel v Boskovicích. Zajímá se o osudy postižených lidí v centru, o jejich rodiny a jejich svízelnou životní situaci. Jeden z mnoha příkladů, které jsou nad rámec sponzorské pomoci je, že např. uhradil pohřeb sestry mentálně postiženého člověka. Bez této pomoci by žádné pietní rozloučení nebylo. Pro klienty centra pořádá bezplatné týdenní pobyty, kde se účastní osobně, pomáhá a pro všechny zúčastněné mimo jiné výtečně vaří. Navíc velkoryse přispívá finančně na vylepšení podmínek centra pro postižené. Z pozice štědrého sponzora se vyšplhal na tu nejvyšší příčku a ta se jmenuje KAMARÁD. Jeho hluboce lidský přístup a osobní zapojení si zaslouží velké poděkování, protože se s těmi nejpotřebnějšími dělí nejen o své finanční zdroje, ale také o svůj čas a osobně se zapojuje. Jeho zájem o druhé a citlivý přístup k jejich těžké situaci a konkrétní pomoc je příkladný.

United Parcel Service Czech Republic s.r.o. - Společnost UPS nám skrze svůj fond „The UPS Foundation“ pomáhá jak finančními dary, tak pomocí dobrovolníků. Chráněnému bydlení Betany Boskovice hodně pomohli dobrovolnickou pomocí při malování prostor, mytí oken a úklidu. V roce 2017 cca 20 jejich pracovníků odpracovalo 100 dobrovolnických hodin. Na rok 2018 máme znovu pomoc dobrovolníků domluvenou. Nadační fond nám dále poskytl dar na hodně potřebnou přestavbu prostor Chráněného bydlení Betany Boskovice z učebny na pokoje pro chráněné bydlení. Potom ještě podpořil nákup polohovacího lůžka. Díky pomoci a podpoře se podařilo zajistit bezpečnější a komfortnější péči mimo jiné i o uživatele, kteří jsou upoutány na invalidní vozík. Poskytnutá pomoc je cílená pro nejpotřebnější v našem regionu. V pravý čas a na pravém místě.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. nominuje:

Marek Sláma - Den přírodních věd - PŘÍNOS PRO POPULARIZACI VĚDY A OCHRANU PŘÍRODY - Marek Sláma se již šestým rokem věnuje aktivitě Den přírodních věd v zoo. Tato akce má dvě varianty – soutěž pro školy a akci pro veřejnost. Této akci se začal naplno věnovat již coby student SPŠCH (tuto akci pořádáme ve spolupráci se Střední průmyslovou chemickou Brno) a pokračuje v ní i jako student Masarykovy Univerzity. Tato akce si klade za cíl přiblížit přírodní vědy dětem, žákům i dospělákům a ukázat jim, že nejsou vůbec nudné! Obě akce se těší velké oblibě. U soutěže je dnes zájem větší než naše kapacitní možnosti. Marek je duší i hlavou celé akce, téma vždy dopředu pečlivě vymýšlí, připravuje podklady i zajišťuje samotnou akci. Při akcích také klade důraz na vnímání krásy naší přírody a její ochranu, což v dnešním přetechnizovaném světě je neméně důležité!

Berandi Claudio - DOBROVOLNICKÁ ČINNOST - Pan Claudio Berandi odpracoval pro naši zoo za rok 2017 jako dobrovolník ve svém volném čase a zcela zdarma 230 h. Jedná se o mnohdy fyzicky náročnou práci na chovatelském úseku. Jeho nezištné pomoci si velice vážíme, je pro nás velmi cennou posilou týmu. Patří mu naše velké Ď.

Jiří Rozhon - Podpora chovu zvířat - NEJŠTÉDŘEJŠÍ PŘÍSPĚVEK NA CHOV ZVÍŘAT - V srpnu 2017 pan Rozhon adoptoval v Zoo Brno ledního medvěda. Na chov ledních medvědů přispěl částkou 100.000 Kč a stal se tak nejštědřejším přispěvatelem z řad dárců jako fyzických osob. Každá částka je pro zoo velkou pomocí. Za tento mimořádný dar našeho návštěvníka bychom však chtěli zvlášť poděkovat. Velice si vážíme toho, že tak významnou část svých úspor věnoval na pomoc chovu ohrožených zvířat.

Jana Zelená, Karlovy Vary nominuje:

Mgr. Monika Huňátová - Pomoc obětem domácího násilí pomocí FB - Pomoc obětem domácího násilí, které potřebují pomoc, kam je potřeba se obrátit, co udělat. Je spoustu obětí, které nikam nemůžou, tak je tato skupina pro ně informační zdroj, kde si pro sebe a děti pomohou vyhledat nejbližší pomoc v místě bydliště apod. Po založení skupiny rychlý zájem z celé republiky, prostě snaha o to, aby oběť měla co nejvíce informací o možnostech pomocí všech institucí pomáhající na ochranu před domácím násilím. Vše dělá ve svém volném čase a díky této skupině na FB si navzájem sdělují své poznatky a zkušenosti.

Dětské centrum Znojmo p.o. nominuje:

Romana Čurdová - Nákup vánočních dárků pro děti z Dětského centra Znojmo - Paní Romana Čurdová společně s přáteli již několik let plní dětem vánoční přání. Společně se svými přáteli nakoupí dětem vánoční dárky podle jejich přání. Dárky zabalí a doveze do Dětského centra pod vánoční stromeček. Paní Romana a její přátelé plní dětské sny a přání.

DEK stavebniny - Vánoční strom splněných přání - Zaměstnanci DEK stavebnin opět v loňském roce zorganizovali pro děti Dětského centra Znojmo vánoční strom splněných přání. Každé dítě si namalovalo obrázek se svým přáním, tyto obrázky byly umístěny v době adventu v DEK stavebninách Znojmo. Zákazníci DEK stavebnin si vybrali obrázek a po té donesli pod vánoční stromek dárek pro konkrétní dítě. Zaměstnanci DEK stavebnin tuto akci nejen organizovali, ale sami také připravili pro děti dárky a malé občerstvení na dopoledne kdy byly dárky dětem předány. V DEK stavebninách na naše děti nezapomínají.

Pegas NONWOVENS s.r.o. - Dlouholetá podpora Dětského centra Znojmo - Firma Pegas je naším dlouholetým a věrným sponzorem. Stalo se již tradicí, že díky nejen finanční podpoře firmy Pegas můžeme dětem dopřát 2x ročně dovolenou a mnoho dalšíhc zážitků . Zaměstnanci firmy také organizují pro děti Mikulášskou nadílku, Dětský den a pomáhají nám s organizací dovolených a výletů. Díky této pomoci se můžeme více věnovat dětem a dopřát jim více zážitků v průběhu celého roku.

Lenka Valachová - Zajištění sponzora pro nákup generátoru kyslíku - Paní Lenka Valachová, nám sama našla a zajistila sponzora, který nám zakoupil generátor kyslíku. Zakoupením tohoto přístroje může naše zařízení rozšířit pomoc rodinám s dětmi, které trvale potřebují kyslíkovou terapii.

Obec Chvalovice - Zakoupení generátoru kyslíku - Obec Chvalovice zakoupila pro Dětské centrum generátor kyslíku. Zakoupením tohoto přístroje může naše zařízení rozšířit pomoc rodinám s dětmi, které trvale potřebují kyslíkovou terapii.

PPO GROUP CZ s.r.o. - Finanční dar na zakoupení přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení Dětského centra Znojmo - Firma PPO GROUP CZ přispěla nemalou finanční částkou na zakoupení přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení. Zakoupením nových přístrojů dojde ke zkvalitnění rehabilitační péče o děti.

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o. nominuje:

Hana Hortová - Paní Hortová několikrát do roka dělá radost nemalými dárky zaměstnancům domova. Je to úžasná myšlenka podpořit ty, kteří vykonávají náročnou práci u dětí s postižením. Většina sponzorů podporuje děti, ale na povzbuzení a poděkování pracovníkům myslí málo kdo.

MgA. Irena Hůrková - Paní Hůrková pořádá každoročně již 10 let pro náš domov vánoční koncerty. Výtěžek z koncertu dává našemu domovu.

Aktipo o.s. - Firma Aktipo je tvůrce a organizátor ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner. Díky tomuto projektu jsme získali finanční prostředky ke zlepšení života našich dětí.

TANGO Havlíčkův Brod, v.o.s. - Společnost Tango organizuje již řadu let Daruj hračku celorepublikovou akci sběru vánočních dárků pro děti z dětských domovů. Díky těmto nadšencům máme každoročně nádherné vánoce a děti dárky, které si opravdu přály.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz