www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ -   CENA Ď 2018


Dětský domov Janovice u Rýmařova, nominuje:

Thomson Reuters - Charitativní aukce fotografií Šance pro děti - Po přestávce obnovená aukce, za výtěžek jsme dětem zajistili ozdravný pobyt v lázních Luhačovice, kde si užívaly v bazénu, vířivce, výbornou stravu, lázeňské cukrárny a výlety.

RAFAEL DĚTEM, nadační fond - Opakovaná podpora - Již čtvrtým rokem pomáhá Nadační fond Rafael dětem zlepšovat život a prostředí našim dětem, tentokrát pomohl se zakoupením výškově stavitelných židlí pro školáky v hodnotě 10000,- Kč.

Ing. Jan Čadílek - Dlouholetá finanční podpora - Již řadu let – od r. 2008- vždy v předvánočním období se objevuje na účtu domova dar v různé výši, minimálně 10000,-Kč, který přispívá k ještě pěknějšímu prožití Vánoc.

Centrum celoživotního vzdělávání PF UP Olomouc - Opakovaná podpora - Již čtvrtým rokem náš domov navštěvují pracovníci Centra, věnují se dětem, hrají si s nimi a také nakupují výtvarné potřeby v hodnotě cca 10000,- Kč ročně, které děti využívají po celý rok. Před Vánocemi zorganizovali pro děti vánoční dílnu, ve které společně vytvořili originální potisky na polštářky a vaky.

Dr. Juraj Nyíri a zaměstnanci OSRAM - Opakovaná podpora - Již několik let zaměstnanci pořádají vánoční bazar, jeho výtěžek věnují domovu, dětem pečou perníčky, posílají velikonoční cukrovinky, oblečení, děti se účastní akcí, které pořádá firma OSRAM pro své zaměstnance. Tento rok se i naše starší děti zapojily výrobou vánočních předmětů pro bazar, všechny výrobky se úspěšně prodaly.

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s., Orlová-Lutyně nominuje:

Libuše Honzová - spolupracuje s naším zařízením Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. od samotného zahájení provozu, tedy od roku 2001 a je zařazena v dobrovolnickém programu DC ADRA. Dochází za klienty třikrát do měsíce v odpoledních hodinách. Své hudební nadání a hru na klavír tak zúročuje právě při setkáních, kdy si společně s klienty zazpívají za doprovodu klavíru, zavzpomínají na staré písně, interprety a vyprávějí si na různá témata ze společenského života. Nutno zmínit, že profese paní Honzové, jakožto učitelky mateřské školy, umožňuje organizovat návštěvy dětí u našich klientů. Spolu s dětmi přichází do domova v rámci oslav, Mezinárodního dne žen, Dne matek, Dne seniorů, ale také v předvánočním čase, s pomlázkou, s karnevalovým pásmem a podobně. Klienti jsou rovněž zváni na návštěvy do mateřské školy a akce pořádané mateřskou školou v Domě kultury Orlová. Jsme si vědomi, že komunikace prostřednictvím písně zvyšuje citlivost a vnímání našich klientů a ti se stávají více společenskými a hlavně méně osamělými. Paní Honzová dokáže svým laskavým, empatickým a obětavým přístupem klienty aktivizovat a motivovat, a tím zároveň vnášet do jejich života radost a uspokojení.

Domov Vesna p. o., Orlová – Lutyně nominuje:

Mgr. David Němec - Užitečné pomůcky pro seniory - Od roku 2016 dochází p. Němec do našeho domova jako dobrovolník. Se seniory jedná s úctou a respektem má zájem s nimi komunikovat a zpříjemnit jim jejich čas a podpořit je. Minulý rok se angažoval v projektu „Užitečné pomůcky pro seniory“, kdy ve firmě, kde pracuje – Bonatrans podal projekt. Tento projekt byl úspěšný a naši senioři se tak mohli těšit novými dřevěnými kalendáři na chodbách domova, které slouží ke zlepšení orientace. Dále bylo z projektu pořízen kamínkový koberec, který slouží k masáži chodidel. Poslední věcí pořízenou z projektu je terapeutická hmota, která slouží k procvičování jemné motoricky u seniorů. Bez úspěšnosti tohoto projektu bychom neměli možnost zakoupit tolik pomůcek, jelikož pořízení je nákladné.
V tomto roce p. Němec opět podal projekt k podpoře naší organizace. Doufáme, že se vše podaří. Jsme rádi, že lidé jako je p. Němec nám pomáhají a posouvají vybavenost naší organizace, díky čemuž můžeme poskytovat stále kvalitní péči pro naše seniory.

Základní škola T. G. Masaryka Opava nominuje:

Petra Tůmová, Aleš Tůma - Neustálá podpora školy, pan Tůma se sám doptává, které děti si nemohou dovolit školní výlet, když ve třídě něco nefunguje – interaktivní tabule, tak zaplatí opravu (řekne nekoupím si nové boty…). Zaplatí část nákladů exkurze do Vídně. Někdy nám sám vyčítá, že si včas neřekneme o pomoc. Mimo to se jedná o zodpovědné rodiče, kteří poctivě vychovávají své děti. Velmi si jich vážíme. - Žákovská rada základní školy ZŠ T. G. Masaryka navrhuje na cenu Ď Aleše a Petru Tůmovy, rodiče žáků naší školy, Filipa a Lukáše Tůmových. Manželé Tůmovi jsou nejen starostliví rodiče, kteří dobře vychovávají své děti a dohlíží na jejich výsledky ve vzdělávání, ale také mnoho let svou nezištností podporují školu i žáky, třeba i ty, kteří by si pro finanční situaci v rodině nemohli dovolit například školní výlet. Jejich přispěním se zkvalitnila výuka pro děti naší školy, zejména nákupem interaktivních pomůcek a vybavení školních prostor, ve kterých žáci tráví většinu dne. Svými aktivitami umožňují rozšíření obzoru dětského poznání, především u dětí ze sociálně slabších rodin. Snaží se umožnit stejné podmínky výuky pro všechny děti. Manželé Tůmovi si váží a oceňují nelehkou práci pedagogů a plně chápou problematiku týkající se školství. Jednají bez očekávání vděku, vše berou jako samozřejmost s lidským přístupem pomáhat ostatním.

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov a školní jídelna Radkov –Dubová nominuje:

Bc. Roman Fučík - S panem Fučíkem spolupracujeme od roku 2013, kdy ještě pracoval u PČR, kde byl kapitánem hokejového klubu. Organizoval tábory. Na tábor vzal všechny naše děti a ty přijely nadšené. Tábor byl ve stylu Harry Pootera. Opravdu se dětem velmi věnoval. Zapojil děti z DD mezi ostatní. Poté připravil dětem různé víkendové pobyty a každoroční tábory. Vždy nám vyjde vstříc cenou, aby mohl jet celý DD. Děti také navštěvuje v DD. Vozí drobné dárky a jedné dívce, která je studentkou koupil notebook. Organizuje kromě táborů i jiné akce jako Rainbowrun, hokejové utkání s HC Olymp a výtěžek vždy věnuje na dětskou onkologii v Ostravě. S ostravskou onkologii spolupracuje velmi dlouho a zapojil do tohoto projektu i děti našeho DD. Tyto například kupují z vlastního kapesného vstupenky na hokejová utkání, kde celý výtěžek jde na pomoc nemocným dětem. Více o jeho aktivitách najdete na jeho stránkách. Moc Vám děkuji za možnost tohoto pána a všechny jeho spolupracovníky nominovat. Pan Fučík opravdu věnuje dětem svůj veškerý čas.

Slezská diakonie, Český Těšín - Dobrovolnické centrum v Krnově nominuje:

Jaroslava Herynková - Paní Jaroslava se stala našim dobrovolníkem v září 2014, kdy začala docházet do Domova pro seniory v městě Krnově. Za dobu svého dobrovolničení již věnovala babičkám a dědečkům více než 1500hodin. Do dobrovolnické činnosti přináší svou zodpovědnost, dobrou náladu, klidnou povahu a velké pochopení a toleranci k druhým lidem. Paní Jaroslavu vnímáme jako velkou ikonu našeho dobrovolnického centra. Její otevřenost a pozitivní přístup k lidem by mohl být pro mnohé inspirací. I nás samotné inspirovala natolik, že jsme podle ní pojmenovali projekt „mobilní kavárny u Jarušky“.
Paní Jaroslava je vstřícná, ochotná, do Domova přichází kdykoliv je o to požádána. Působí ve všech aktivitách a programech domova, ať jde o kreativní kluby, procházky po okolí, doprovody k lékaři. Je nápaditá a často přináší inspirace pro společné tvoření a vyrábění v klubech. Srdečnost paní Jaroslavy se promítá do všech jejích činů, ale také do toho, že ráda dělá radost druhým a nosí různé drobnosti, vyrobené dárečky klientům i pracovníkům.
Sama paní Jarka mluví o tom, že se v domově cítí dobře, protože si s klienty rozumí. Společně hrají různé hry, jezdí na akce, doprovází klienty na procházky, které zakončí společným posezením v cukrárně. Často se účastní i společné tvorby výrobků.

Michaela Kubišová - Míša s námi začala spolupracovat ještě při studiu na střední škole. Smlouvu jsme uzavřeli v roce 2012 a během společných let spolupráce se Míša zapojila do různých programů. V období letních měsíců se stávala dobrovolníkem na příměstských táborech pro děti se zdravotním postižením, který organizuje služba Matana. Pomáhala nám s otevřením programu dobrovolníci v nemocnici a poslední roky pravidelně dochází do rodiny, kdy jako dobrovolník tráví čas s mladou slečnou s poruchou autistického spektra. S mladou slečnou a její rodinou si vytvořila pevný vztah, plný důvěry a podpory. A tak se dobrovolnictví věnuje Míša stále, i když pracuje od září na pozici učitele ve speciální škole. Pro dobrovolnickou činnost si stále nachází čas.
Míša v roli dobrovolníka je tím, komu můžete kdykoliv zavolat s novým nápadem, myšlenkou a ona s velkou energií a vždy dobrou náladou vám pomůže danou myšlenku zrealizovat. A tak jsme společně zpívali na Tři krále pacientům v nemocnici nebo rozdávali květiny pracovnicím nemocnice na Mezinárodní den zdravotních sester.

Armáda spásy v České republice, Ostrava – Přívoz nominuje:

Pavla Klečková a Emmanuel Chilaud - Ordinace pro chudé v Ostravě - Chceme tímto velmi poděkovat p. Klečkové a p. Chilaudovi za jejich podporu a to jak finanční, tak i materiální, díky které mohla vzniknout Ordinace pro chudé v Ostravě v lednu r. 2018. Jde o speciální projekt Armády spásy, díky kterému můžeme poskytnout zdravotní péči a zároveň i další podporu lidem bez domova a dalším na okraji společnosti. Rozjezd Ordinace slíbilo finančně podpořit Ministerstvo zdravotnictví, ale později ustoupilo. Proto jsme usilovně sháněli podporovatele, dobrodince. Z těch, kdo se podíleli na vzniku Ordinace, jsme vybrali příklad p. Pavly Klečkové a p. Emmanuela Chilauda. Jejich podpora tímto ale neskončila, protože dodávají také polévku pro výjezdy do terénu, tedy lidem bez domova žijícím v různých provizorních přístřešcích. Na těchto výjezdech můžeme právě navazovat kontakty, budovat důvěru a nabídnout i zdravotní péči. Velmi si vážíme vstřícnosti a pomoci, které se nám dostalo od p. Klečkové a p. Chilauda, a tímto způsobem veřejně děkujeme.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz