www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / O L O M O U C K Ý   K R A J -   CENA Ď   2018


Domov Větrný mlýn Skalička, p. o., nominuje:

Lékárna U Zlatého Lva, Hranice - Sponzorský dar pro akce pořádané naším Domovem, např. Divadelní Skalička. Jde o přehlídku divadelních vystoupení domovů pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji (mentální postižení) - Vzhledem k tomu, že se akce účastní od 70 do 100 osob, je dobré, když nám finanční dar pomůže v zajištění občerstvení pro vystupující a hosty. Letos budeme pořádat již čtvrtý ročník.

Charita Zábřeh nominuje:

MADALEN - folk&country skupina - Pravidelné, každoroční hudební produkce na akcích: Tříkrálový koncert Charity Zábřeh, benefice Vzpomínka s výtěžkem ve prospěch malých dětí s vážným zdravotním onemocněním nebo handicapem - Podpora kapely MADALEN naší organizaci, Charitě Zábřeh, a společným prostřednictvím pak i potřebným v regionu jižní poloviny okresu Šumperk se datuje do roku 2013. Pětiletá intenzivní spolupráce je pro nás velmi důležitá a cenná, moc si podpory této folk@country kapely o 5 stálých členech vážíme. Veškerá spolupráce vzešla z jejich vlastní iniciativy a nápadu.

Od roku 2014 pravidelně organizujeme lednové poděkování koledníkům, dobrovolníkům či dárcům zapojeným do námi pořádané Tříkrálové sbírky. Na Tříkrálové koncerty zveme širokou veřejnost, odtajňujeme na nich výsledky koledování dle skupinek a obcí, losujeme vyhlášené soutěže, ... Tyto koncerty jsou putovní a doposud se konaly v různých částech regionu: v roce 2014 v Zábřehu, 2015 v Lošticích, 2016 v Zábřehu na setkání koledníků s arcibiskupem J.Graubnerem zahráli Vodníci („dorost“ Madalenu), 2017 v Postřelmově a letos 2018 v Dubicku.

Kapela Madalen mívá pravidelně na starosti režijní a hudební stránku produkce, ozvučení sálu, zapojení hostů (kterými často bývají místní školní sborečky, plnící si přání zazpívat si na pódiu spolu s profesionály). Vystupují bez nároku na honorář, nezištně, všechny náklady hradí z vlastních prostředků a koncertují pro naše dobrovolníky a hosty.

Aktivitou, při které jsme se prvně s kapelou Madalen seznámili, jsou každoroční listopadové benefiční koncerty VZPOMÍNKA. Jde při nich o připomenutí si 2 již bývalých, zemřelých členů kapely. Uskutečnilo se jich doposud 5, jako spoluúčinkující jsou na ně zváni vzácní hosté a všechny bývají hojně navštíveny - v posledních letech bývá velký sál Katolického domu zcela plný posluchačů, kteří přispívají dobrovolným vstupným:
2013 – hostem byli písničkáři Radek Píďa Bartoš, Kofe@Vlna a výtěžek 8.250 Kč pomohl 4letému Lukáškovi z Postřelmova, který je postižen dětskou mozkovou obrnou
2014 – hostem byl písničkář Pavel Helan a výtěžek 32.514 Kč pomohl 5leté Julince z Lukavice, která je od narození stižena dětskou mozkovou obrnou
2015 – hostem byla pardubická folková kapela Pouta a výtěžek 16.260 Kč pomohl 11leté Terezce z Postřelmova, která je od narození stižena dětskou mozkovou obrnou
2016 – hostem byla jihočeská folková kapela Nezmaři a výtěžek 54.740 Kč pomohl 2leté Amálce z Hrabenova, která trpí velmi vzácnou kožní chorobou - ichtyózou
2017 – hostem byla pardubická folková kapela Marien a výtěžek 44.294 Kč pomohl 2leté Valince z Tatenic, která trpí vzácnou a život ohrožující svalovou spinální atrofií (SMA)
Jejich nadšení i aktivita podněcuje a řetězí pomoc – koncert podporuje Město Zábřeh, od roku 2014 výtěžek vybraný na dobrovolném vstupném zdvojnásobuje svým darem sociální podnik REPARTO Zábřeh s.r.o., sbírají se při něm vršky od PET lahví, jejichž třízení zaměstnává lidi bez domova. Každý koncert je doslova oázou, ve které se zúčastnění cítí dobře, zastaví se ve shonu svého života, dobijí energii na další dny, …
Byť výtěžek nesměřuje přímo k nám, moc rádi na akci spolupracujeme a dělíme se o výběr beneficientů. Chceme touto nominací poděkovat za dobrý nápad, úžasné spojení příjemného s užitečným; hudby, kdy se procítěné písně dotknou nitra a srdce člověka a uschopní jej vidět v životě podstatné a též hmatatelně pomoci těm méně šťastným v regionu. Madalen je jméno pro víly a je vynikající, že dobro, o kterém zpívají v textech svých písniček, dokáží v lidech probouzet a má takto praktickou podobu.
Vážíme si toho, že si nás Madalen vybrala za partnera, a protože každoročně kapele i plnému sálu posluchačů a dárců děkují rodiče jiného dítěte, je nám ctí nominaci na Cenu Ď 2018 podat z naší strany.

Pokud by aktivit kapely Madalen nebylo, byl by svět v našem regionu méně barevný a více šedý; naše životy nadále jen uspěchané; v některých případech těžké osudy bez naděje a povšimnutí depresivní a smutné; lidé více sobecky zahledění do sebe a svých vlastních problémů. Smutek z připomínky odchodu 2 bývalých členů kapely a smrti kamarádů tak dostává alespoň nějaký smysl a dává naději na lepší život malým dětem, které - na rozdíl od svých vrstevníků - nedostaly na startu života stejnou výbavu.

Adamců múzický úlet, z.s. - Hudební aktivity na podporu činnosti Charity Zábřeh: benefiční akce „Babí léto s Charitou“, koncerty pro odsouzené ve věznici Mírov „Struny za mřížemi“ - Intenzivní spolupráce Charity s folkovou skupinou A.M.Úlet začala od roku 2012. V roce 2012 nabídl kapelník skupiny pomoc a podporu sobě vlastní – hudební. A tak vzniklo, a od té doby se pravidelně každoročně v září opakuje „Babí léto s Charitou“ – benefiční hudební akce pořádaná ke dni Charity se záměrem podpořit její činnost. Kapela se na ní podílí nejen jako jeden z účinkujících, ale zajišťuje veškerou dramaturgii, ozvučení i moderování. Díky úsilí a ochotě kapelníka jsme na scéně Babího léta přivítali muzikanty zvučných jmen: Pavlínu Jíšovou, kapelu O5 a Radeček, pardubickou skupinu Marien, Vlny (a to za minimální náklady). Do účinkování na akci zapojujeme i děti místních škol a školek – mají příležitost vystoupit před veřejností různého věku (akce se uskutečňuje na prostranství před kulturním domem v Zábřeze), a zároveň se učit odmala podpořit činnost pomáhající organizace.
Co by nebylo díky této akci?
Nebylo by propojení Charity s lidmi, kteří sice ještě její služby nepotřebují, ale jako návštěvníci akce se o nich dozví (na Babím létě své služby prezentujeme).
Nebylo by pořízeno vybavení do několika středisek: lineární dávkovač léků a infuzní pumpa do Domácí hospicové péče, terapeutický přístroj pro fyzioterapii a rehabilitaci klientů, bubny na muzikoterapii klientům stacionářů, ani vybudován chodník pro seniory ve stacionáři Domovinka.
Nebyl by navázán kontakt s mnoha místními firmami, které na akci a její záměr přispívají.
Nedošlo by k propojení dětí školek a škol na vystoupení s Charitou.

Nezištná pomoc i ochota skupiny A.M.Úlet se promítá i do další aktivity, kterou společně realizujeme od roku 2014: každoroční jarní koncert „Struny za mřížemi“ – hudební vystoupení pro odsouzené ve věznici Mírov.

V neposlední řadě se členové kapely zapojují do každoroční pomoci Charitě Zábřeh aktivní účastí v Tříkrálové sbírce jako vedoucí skupinek a koledníci.

Jiří Charamza, Olomouc nominuje:

Martin Čechovský - Výrazné oživení sportovního i společenského života v olomoucké městské části Hodolany - Z popela vytáhl již zaniklý tradiční fotbalový klub, který se pyšní nálepkou „nejstarší olomoucký fotbalový klub“. S vynaložením nemalých osobních obětí, času, peněz, spustil společně s několika jedinci neskutečné fotbalové šílenství. Z nejnižší možné soutěže se klub v nejkratší možné době vykopal do Okresního přeboru a míří výš. Na domácích zápasech je návštěvnost vyšší než na většině druholigových stadionů. Fanoušci cestují i na bez výjimky všechny venkovní zápasy a podporují tým i tradiční choreografií po zápase. Setkávají se bývalí hráči, důchodci, matky s dětmi. Daleko to přesahuje sportovní podnik. V areálu hodolanského fotbalového stadionu vyrostlo velké dětské hřiště, klub spolupracuje s místní základní školou. Nic z toho by nevzniklo, nebýt nadšení a entuziasmu toho hlavního člověka – Martina Čechovského. Stojí za vším, všechny neúnavně táhne dál.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., nominuje:

Tomáš Pavlůsek, NB OILTEC s.r.o. (SHELL) - Tomáš Pavlůsek je velký muž nejen zevnějškem, ale i srdcem. Kdykoli je potřeba, pomůže, dojede, doveze, zařídí. V rámci akce Den lidí bez domova, kde TC dodává keramické misky na polévku, která se následně prodává pro Charitu Olomouc, si Tom koupí každý rok několik stovek kusů předem, aby podpořil výrobu keramiky, kdy tyto misky vyrábí slabozrací a nevidomí ze soc.firmy Ergones. Mimo toho si můžete od března 2018 (za podpory DMPŽ) dát na jeho čerpací stanici SHELL i kávu, která pomáhá – 1,- Kč z každé kávy jde totiž na podporu TC a sociální firmy Ergones.

TOOL Construction s.r.o. - TOOL Construction s.r.o. podporuje dobré myšlenky a projekty. Snaží se, aby peníze šly na správnou věc, tam kde je zrovna potřeba. V roce 2017 firma podpořila výrobu keramiky v rámci soc.firmy Ergones a zakoupila TC hrnčířský kruh a další vybavení. Tak pomohla v rozvoji a zaměstnávání zrakově postižených v TC.

Dr. Marcela Němcová - Paní Dr. Je člověk, který každoročně podpoří s dobrým úmyslem někoho, kdo to zrovna potřebuje. I když by svůj čas, energii mohla celý věnovat rodině, zajímá jí dění kolem soc.oblasti v Olomouci. Když bylo potřeba dofinancovat náročný projekt na zaměstnávání osob se zrakovým postižením v TC – Ergonesu, nabídla pomocnou ruku a významným způsobem podpořila naši myšlenku, jak zmírnit vysokou nezaměstnanost osob se zrakovým postižením. To stále platí a jsme moc rádi, když se můžeme vidět, potkat a věnovat si čas.

Věra Novotná - Věrka… pokorný a skromný člověk, který se rád směje a má rád lidi kolem sebe a své blízké.
Věrku Novotnou a Dobré místo pro život netřeba představovat. Ač sama tvrdí, že ona za nic nemůže a má úžasný tým lidí a dobrovolníků, kteří pomáhají s pokorou a tam kde je potřeba, tak bez Věrky by toto vše nebylo. Ona je ta, která to začala, pokračuje, tmelí lidi kolem sebe, pomáhá potřebným kolem nás. TyfloCentru Olomouc pomáhá od vzniku DMPŽ a my si vážíme každé spolupráce, podpory a úsměvu.
Já jako osoba také děkuji – za sebe a všechny kolem sebe, kteří občas potřebují více či méně pomoci. Díky.

Innogy Česká republika a.s. - Energie, to není jen elektřina či plyn.. Pak máme i energii lidskou, energii, která pomáhá lidem, kteří tuto pomoc a energii potřebují.
Innogy ČR vždy podporovalo regiony, organizace a potřebné. Od roku 2017 takto podporuje i TyfloCentrum Olomouc. Vkládá podporu a energii do naší sociální firmy Ergones, aby se tato podpora přeměnila do energie pracovní a vznikaly tak úžasné výrobky lidí se zrakovým postižením. I díky Innogy mají tito lidé práci a mohou se tak uplatnit na trhu práce. Děkujeme.

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Centrum Jeseník nominuje:

Martin Macháček - Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP - mladý muž, který - ve svém volném čase - více než 2 roky pomáhá klientovi seniorovi, a to téměř celý život nevidomému, doprovází jej na procházky, do kaváren, na různé akce, na návštěvu za známými, na výlety, atp.

Michaela Randusová - Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP - mladá maminka, která pracuje na ZŠ jako asistentka pedagoga, ve svém volném čase navštěvuje klienty DPS v Mikulovicích, chodí s nimi na procházky, vozí je ven, povídá si s nimi, vnáší do jejich trápení radost a dobrou náladu klienti i pracovníci zařízení si ji chválí již od první chvíle, co do zařízení nastoupila.

Slavomír Glomb - Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP - student gymnázia, který i přes minimum času se snaží pomáhat klientům CSS Jeseník, resp. Domova pro seniory toto zařízení slouží klientům, kteří z důvodu vysokého věku nebo těžké nemoci jsou odkázáni na celodenní péči); veškerou volnou chvíli jim věnuje povídáním, sdílením, četbou knih, společnými procházkami, doprovázením na tzv. Kavárničky, apod.

Veronika Smrčková, Anežka Obidová a Martina Bedáňová - Dobrovolnictví v SAS pro děti, mládež a podporu rodiny - 3 mladé studentky, spolužačky, které ve svém volném čase pomáhají dětem a mládeži, a to formou doučování, aktivního trávení volného času a také na letních táborech a víkendovkách svůj čas věnují mladým lidem a dětem na okraji společnosti, což je pro mnohé obrovským příkladem

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Centrum Přerov nominuje:

Bc. Kateřina Hrubá - Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením - Ještě jako studentka se v roce 2015 stala dobrovolnicí a od té doby stále pravidelně navštěvuje mladou ženu s mentálním postižením. Společný čas tráví především procházkami, povídáním, ale zajdou si také zaplavat do plaveckého bazénu v Přerově nebo na horkou čokoládu do místní čokoládovny. Obě se vždy na další setkání těší a Katka vnímá takto věnovaný čas pro radost někomu jinému jako samozřejmost, ne jako něco mimořádného. Je velmi skromná a obětavá. Ochotně také pomáhá při organizování společných akcí pro zdravotně postižené např. Alfaolympiády.

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Olomouc nominuje:

Petra Dadáková - Petra Dadáková působí jako dobrovolnice v projektu Dopisování s vězni od února 2017 doposud. Obsahem její činnosti je korespondence s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, prostřednictvím které těmto lidem umožňuje být v kontaktu s někým mimo vězení. V dopisech dobrovolnice svému klientovi dává prostor pro sdílení toho, co on aktuálně potřebuje, snaží se ho podporovat v pozitivním, poskytovat mu zpětnou vazbu, informace o dění ve světě a vede s ním v dopisech rozhovory na různá témata atd. Je patrné, že dobrovolnická činnost slečnu Dadákovou těší, je ráda, že i přes svoje zdravotní postižení může být někomu užitečná. Problematika vězeňství ji zajímá a ráda by se jí věnovala i v rámci své profese, zatím se jí však nedaří takové uplatnění nalézt. Svoji činnost bere zodpovědně, vnáší do ní lidskost a pozitivní přístup k životu. Účastní se také supervizí, v rámci, nichž je ochotná sdílet své zkušenosti s ostatními dobrovolníky.

Pavlína Kosinová - Dobrovolnice Pavlína Kosinová je od března roku 2010 aktivní dobrovolnicí projektu Dopisování s vězni. Obsahem její činnosti je korespondence s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, prostřednictvím které těmto lidem umožňuje být v kontaktu s někým mimo vězení. V dopisech dobrovolnice svému klientovi dává prostor pro sdílení toho, co on aktuálně potřebuje, snaží se ho podporovat v pozitivním, poskytovat mu zpětnou vazbu, informace o dění ve světě a vede s ním v dopisech rozhovory na různá témata atd. Za dobu svého působení si dobrovolnice dopisovala s několika osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Od prosince 2014 se Pavlína také aktivně zapojuje v projektu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, konkrétně dochází do Hospice na Sv. Kopečku. Její dobrovolnická činnost zde spočívá především v tom, že věnuje svůj čas a energii těžce nemocným nebo umírajícím. Sledovat Pavlínu při tichých hovorech u lůžka je nevšední lidský zážitek, zaslouží si za to velké poděkování.

Lenka Žourková - Paní Lenka Žourková pravidelně jednou za čtrnáct dní navštěvuje klientku z Domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. S klientkou se setkávají již od roku 2015 a za tu dobu mezi nimi vznikl krásný, přátelský vztah, přesto, že dobrovolnice bydlí 50 km od Olomouce a za klientkou musí dlouho dojíždět. Klientka se díky dobrovolnici má vždy na co těšit. Společně strávený čas je pro ni vzácný, protože spolu s dobrovolnicí přichází i úsměv, přátelství a pohlazení na těle i na duši.

Nadace Malý Noe, Olomouc nominuje:

Děti 1. Oddělení školní družiny FZŠ Komenium Olomouc - Děti pomáhají dětem - Naše nadace obdržela dar ve výši 2.744,- Kč. Po malém pátrání jsme zjistili, že dar je od dětí z 1. oddělení školní družiny FZŠ Komenium v Olomouci. Jako vychovatelka tam pracuje paní Hana Spurná, která vede děti k pomáhání slabším. Děti vyrobily vánoční přání a ty pak prodávaly rodičům při dnu otevřených dveří v FZŠ Komenium. Výtěžek nám poslaly. Moc si ceníme toho, že naši nadaci jako příjemce peněz si děti vybraly na základě výsledků naší práce samy od sebe, čistě z vlastní vůle. Je to pro nás velké vyznamenání.

Ing. Stanislav Flek - Pan Flek již osm let finančně a organizačně podporuje Nadaci Malý Noe. Zásadním způsobem se zasloužil o výsadbu mnoha sadů Malého Noe, ve kterých jsme vysadili celkem již 328 stromů. Každý strom má svého patrona, který nadaci daroval peníze, a ty byly použity na pomoc dětem v nouzi. Díky panu Flekovi mohla nadace pomoci dětem prostřednictvím výsadby stromů, tedy pomocí přírodě. Pan Flek pracuje pro nadaci obětavě, skromně a se srdcem na dlani. Bez jeho trvalé pomoci by nadace zdaleka nemohla pomoci tolika dětem v nouzi. Pan Flek s rodinou se navíc stali rodiči na dálku dítěte v našem Domově Malého Noe v Zambii.

Mgr. Kamil Tatarkovič - Pan Tatarkovič vlastním nákladem vydává nástěnný kalendář se sportovní tematikou a vlastním nasazením kalendáře prodává. Opakovaně věnuje výtěžek z prodeje kalendáře naší nadaci na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí. Pan Tatarkovič má nejen velké srdce sportovce, ale také srdce plné lásky a pochopení a nezištně již mnoho let pomáhá těm nejslabším – dětem.

Prof. Mgr. Jindřich Štreit - Pro naši nadaci je velkou ctí, že nás podporuje fotograf světového věhlasu pan profesor Jindřich Štreit. Pan Štreit opakovaně daroval naší nadaci černobílé a barevné fotografie, které jsme v aukci po benefičním koncertě nadace vydražili za velké peníze. Pan Štreit se aukce osobně zúčastnil. Z těchto peněz pak můžeme financovat desítky projektů pomoci zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem. Díky podpoře pana Štreita navíc naše nadace získává nové sponzory. Pan Jindřich Štreit je muž s velkým srdcem plným lásky a pochopení. Naší nadaci pomáhá s velkou pokorou.

Mgr. René Mohyla - Pan Mohyla dlouhodobě podporuje všechny projekty Nadace Malý Noe. Pomáhá také radou, pomáhá získávat další sponzory pro nadaci. V poslední době významně finančně podpořil děti trpící dětskou mozkovou obrnou a dalšími kombinovanými zdravotními potížemi. Výrazně pomáhá při naší akci „Rostu se svým stromem“, prostřednictvím které naše nadace sází stromy a díky patronům stromů získává prostředky pro pomoc dětem. Díky jeho dlouhodobé práci pro nadaci může nadace pomoci mnohem více dětem. Jeho pomoc ohroženým dětem je srdečná a pokorná.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz