www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / L I B E R E C K Ý   K R A J -   CENA Ď   2018


Českolipská Vesna, spolek onkologických pacientů a přátel, nominuje:

Robert Filipi - Českolipská Vesna, spolek onkologických pacientů a přátel chce touto nominací vyjádřit poděkování Robertovi Filipimu, který již desátým rokem vydatně a nezištně podporuje naše sdružení. Členy našeho klubu jsou převážně lidé v důchodovém věku. Robert Filipi nám výrazně pomáhá zejména s administrativní částí většiny našich akcí a projektů i samotnou existencí spolku při vyřizování žádostí o dotace. Náš klub se na něj mohl spolehnout i při organizaci celostátně známého „Dne proti rakovině“ nebo tradiční českolipské akce „Prevence nebolí“, stejně jako při mnoha dalších činnostech našeho klubu. Za jeho vytrvalou podporu mu velice děkujeme.

Sociální služby města České Lípy, p.o., Domov pro seniory, nominuje:

Jizerské pekárny, spol. s.r.o. - Dům humanity Česká Lípa - Jizerské pekárny spol. s.r.o., Pekárna Lípa, již více než 25 let poskytují azylovému domu pro osoby bez přístřeší každodenně čerstvý chléb a na Velikonoce a Vánoce pečivo i cukroví. Jejich vánočky a cukroví dělají každý rok radost osamělým rodičům s dětmi i bezdomovcům. Někdy je jejich chléb to jediné, co mají naši klienti k jídlu a bez této pomoci by opravdu hladověli. Jejich dlouhodobá a pravidelná pomoc je opravdu výjimečná. Navíc každoročně podporují Sportovní hry seniorů a Ples seniorů ve formě občerstvení i cen pro vítězná družstva. Pan ředitel Kozák je velmi vstřícný a vždy si najde čas na jednání s našimi zástupci a nikdy neodmítl pomoc. Jsou jednou z mála organizací, která je ochotna pomáhat lidem bez přístřeší. Navíc máme ověřeno, že pan ředitel se stará i o své zaměstnance, kteří se dostali do existenčních problémů. Osobně jim shání pomoc, bydlení apod. Pokud by se jejich pomoc počítala v penězích, tak se budeme blížit milionu korun. Pro nás je ale důležitá vstřícnost, ochota, empatie a lidskost této firmy a pana ředitele, který je opravdu „pomáhající“ a často dává „druhou šanci“ i těm, kteří si svůj život hodně pokazili. To je opravdu výjimečné a zaslouží poděkování.

Zaměstnanci firmy Adient Czech Republic, k.s. - Domov pro seniory Česká Lípa - Začalo to telefonátem – Rádi bychom pomohli udělat seniorům pěkné Vánoce, šlo by to u Vás? Vše, co následovalo bylo pro nás neuvěřitelné: Uspořádali v Domově Vánoční besídku pro seniory a děti ze dvou dětských domovů. Bylo to krásné a senioři byli dojatí i nadšení zároveň. Koupili nám figuríny na vystavování dobového oblečení, místo úpravy akvária se složili a koupili nám nové, sehnali starožitný nábytek do haly, nakoupili spoustu hygienických potřeb pro klienty atd. atd. To vše během jednoho měsíce. Ani nevíme, zda se dá za to vše dost poděkovat. Jedno díky nim víme jistě. Dobří lidé jsou stále mezi námi a není jich málo.

Sauer Žandov, a.s. - Sportovní hry a ples seniorů - Firma Sauer Žandov každoročně přispívá na Sportovní hry seniorů pořádané naší organizací. Každoročně se k nám sjíždí družstva za širokého okolí, aby si zasoutěžila a zároveň, aby se soutěžící senioři mohli vzájemně setkat a pobavit. Bez finančního příspěvku firmy Sauer bychom nikdy neměli hry takové, jaké jsou. Moc si jejich darů vážíme. Přispívají nejen na Sportovní hry, ale i na Ples seniorů. Vedení firmy je velice vstřícné a zaslouží si poděkování.

Učitelé a žáci Gymnázia Česká Lípa - Gymnázium seniorům - Učitelé a žáci Gymnázia uspořádali sbírku a vybrané peníze se rozhodli věnovat seniorům v Domově. Když se někdo ve věku těchto žáků rozhodne pomáhat seniorům, tak si zaslouží poděkování i úctu. Je to prostě úžasné.

Mgr. Romana Žatecká - Sociální služby města České Lípy - Paní starostka města Česká Lípa Mgr. Romana Žatecká se účastní většiny akcí pro seniory, které pořádáme. Vždy má pro seniory dobré slovo a úsměv. A není to jen PR – ukázat se, popřát dobrou zábavu a odejít. Paní starostka je na akci po celo dobu, obchází seniory, povídá si s nimi, často potom jejich připomínky řeší a pomůže jim. Pokud je problém, víme, že se na ni můžeme obrátit a ona vždy pomůže a poradí. Svým příkladem nás inspiruje a často nás i tlačí vpřed, abychom toho pro seniory dělali stále více. A když uděláme něco nového a máme radost, že se to povedlo, ptá se, co uděláme dalšího. Vždy nás čeká upřímná pochvala a poděkování. Je tu pro každého a my jí chceme poděkovat za to, jak úžasně umí děkovat a za to, že se nám díky ní v našem městě dobře společně žije a pracuje.

Pavla Procházková, učitelka MŠ Nový Bor, nominuje:

Hana Vohnoutková - Navrhuji udělit cenu Ď paní Haně Vohnoutkové, majitelce soukromé mateřské školy Beruška V Novém Boru. Po celý život pečovala s láskou a obětavostí o děti předškolního věku. Po roce 1989 zřídila soukromou mateřskou školu, která je dodnes součástí předškolních zařízení v Novém Boru. Paní Vohnoutková jedná vždy laskavě a vstřícně s dětmi i s jejich rodiči. Vytváří se svým kolektivem láskyplné a bezpečné prostředí pro svěřené děti. Podle mého názoru si zaslouží ocenění za celoživotní práci s dětmi.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., nominuje:

Barbora Sukovatá - Studentka 3. ročníku Gymnázia v České Lípě pravidelně navštěvuje již téměř dva roky seniory z Oddělení sociálních lůžek českolipské nemocnice. Věnuje jim zde svůj volný čas, a to i v období svého volna, prázdnin. Slečna Barbora seniorům předčítá z knih, hraje s nimi společenské hry nebo si jen tak povídá a samozřejmě také naslouchá jejich myšlenkám. Takovýto mladý člověk, který se o své mládí dokáže podělit, věnovat svůj volný čas potřebným a v některých případech i navázat křehké pouto, si jistě zaslouží velké Ď.

Denní a pobytové sociální služby, p. o. Česká Lípa nominuje:

Ondřej Hudrlík - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Pan Ondřej Hudrlík dochází jako dobrovolník od roku 1995 do Domova pro osoby se zdravotním postižením, kde žijí občané upoutáni na invalidním vozíku. Svým citlivým a optimistickým přístupem se stal oporou a přítelem právě pro jednoho s obyvatel tohoto domova. Doprovází ho na vycházky, tráví s ním společné víkendy a připravuje pestrou náplň volného času. Rádi bychom mu touto cestou vyjádřili naše upřímné a opravdové poděkování. Jsme rádi, že se stal naším dlouholetým přítelem.

Městská knihovna Česká Lípa nominuje:

Jaroslava Kulhavá - Realizace cvičení pro seniory - Paní Jaroslava Kulhavá oslovila Městskou knihovnu v České Lípě s projektem cvičení pro seniory již před 10 lety. Myšlenka nás zaujala a pro cvičení jsme využili naši sídlištní pobočku s vhodným prostorem. Od té doby, tj. od podzimu 2007 týden co týden kromě letních prázdnin, schází se skupina cca 20 i více cvičenců seniorského věku. Jedná se o cvičení v sedě, které v kombinaci s hudbou a vhodným komentářem přispívá k vyšší výkonnosti mozku. Cvičení má vedle relaxující psychomotorické hodnoty nesporný vliv na zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace a současně plní funkci platformy sociálního kontaktu se stejně motivovanými vrstevníky. Cvičení, které se díky paní Kulhavé před 10 lety rozběhlo, má blahodárný vliv na náladu účastníků, ve skupině se vytvořily velmi osobní vztahy a panuje zde hluboká sounáležitost a podpora, klid a porozumění. Obdivujeme soustavnost této aktivity, její pravidelnost a neutuchající zájem jak ze strany účastníků, tak ze strany paní Kulhavé, která vytrvale cvičení i navazující trénink paměti, i přes vlastní zdravotní obtíže, vede a podporuje. Více na https://www.youtube.com/watch?v=XwYlfgLs3VU
Cena Ď je dobrou příležitostí, jak paní Kulhavé poděkovat a vyjádřit úctu k její iniciativě a vytrvalému úsilí předávat dobrou náladu, být aktivní a pozitivní v každém věku.

Mgr. Ludmila Chalupová - Podpora SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) Česká Lípa - Paní Ludmila Chalupová je vedoucí sociálních služeb okresní odbočky SONS Česká Lípa. K této profesi se dostala po mnohaleté praxi učitelky v základní škole, kterou opustila, aby přijala výzvu spolku, který sdružuje zrakově postižené a nevidomé občany. Cílem spolku je sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, hájit jejich zájmy, pomáhat jim k integraci do společnosti a celkově přispívat ke zvyšování kvality jejich života se zrakovým postižením. Této výzvy se chopila i proto, že svět nevidomých vnímá velmi osobně a citlivě i díky zkušenosti z vlastní rodiny. Přestože jde o profesionální vztah, víme, že každá práce, zaměstnání lze vykonávat s různým nasazením. Právě nasazení, osobní přístup a energie, kterou paní Chalupová předává nejen svým pracovním partnerům, ale především svým klientům a členům spolku, je obdivuhodná a zaslouží si pozornost. V její činnosti, kterou vykonává neuvěřitelně citlivě a s hlubokým osobním zaujetím se snoubí znalost prostředí a odborná průprava s obětavostí a houževnatostí, díky které je schopná realizovat nové aktivity spolku a prosazovat jeho zájmy. Právě takové osobnosti si cenu Ď zaslouží – jejich neutuchající energie, zdravá ctižádostivost, pracovitost a empatie může být nám všem příkladná.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec nominuje:

Anna Olšová - Regionální organizace zdravotně postižených, zakladatelka r. 1992 Liberec (osoby s chronickým onemocněním), Ilona Olžbutová - zakladatelka organizace Roska r. 1985 Liberec (osoby s roztroušenou sklerozou), Marie Plischová - Arcus, Liberec, od r.1990 (osoby s onkologickým onemocněním) - "Synergie společných sil pomáhá víc" - Dovolte nám nominovat tyto 3 dámy v jedné nominaci a to z těchto důvodů: Vlastnosti těchto dam Vás nenechají na pochybách, aby tyto dámy nezískaly společné ocenění, jelikož si jej zaslouží všechny stejně za jejich prospěšnost, jednotu, vstřícnost, dobrovolnost, empatii k druhému, sdílení, rychlost, orientovanost v daném problému, umění řešení, zajištění, cílení, systémovost, neústupnost, průhlednost, dohledatelnost, umění jednat, vyjednávat - mohla bych říkat další a další vlastnosti a um, které tyto tři dámy mají a svým vlivem a dobrovolnickou prací v neziskovém sektoru desítky let podporovaly, podporují a budou podporovat stovky, možná již i tisíce osob, které se dostali do nepříznivé zdravotní a sociální situace. Tyto tři dámy si samy prošly podobnou situací, na kterou reagují a podporují druhé, kteří se ve své situaci nedokážou zorientovat. Ilonka a Maruška vědí, že rychlé poskytnutí informací a zajištění adekvátní péče, prodlouží a zkvalitní nemocným lidem život, otevřenost a zapojení rodiny, že je jedním z velkých podílů dobré kondice lidí s daným onemocněním.
Anička svými znalostmi a neústupností prosazuje práva slabších nejen v České republice, ale i v zahraničí. Každá jedna dáma, ve své organizaci, pravidelně pracuje s lidmi, pořádají besedy s odborníky, osvětové akce, zajišťují klubové volnočasové aktivity, kulturu, ozdravné pobyty v České republice i v zahraničí. Všechny toho umí tolik, že se máme od těchto dam, co učit. Pomáhají si mezi sebou. Ilonka je zdatná v józe, tak cvičí pro lidi v organizacích, které vedou Anička a Maruška. Maruška umí pracovat s PC a umí psát žádosti. Tak pomáhá Aničce psát granty. Anička se vyzná v zahraniční spolupráci, tak propojuje spolupráci stejně postižených lidí našich organizací v Německu a v Polsku.
Nikdy se za dobu, co je známe nepohádaly, možná si vyměnily názory. Jedna si druhé velmi váží a pomáhají si, jak mohou. "Jsou tu pro lidi". Tak to vždy říkají.
Co pro nás a naši organizaci o.s. D.R.A.K. z.s. tyto dámy znamenají: jsou pro nás více jak 15 let, nositelky příkladů dobré praxe, máme skvělé možnosti ve sdílení informací a jejich využití v sociální práci. Naučily nás mnohým dovednostem, získali jsme kontakty do zahraničí, které byly a nově jsou využívány v oblasti rodin s postiženými dětmi, zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Společně pořádáme aktivity pro seniory a rozšiřujeme možnosti lidem, kteří jsou nemocní a žijí sami doma. Řešíme společně věci, které mají vysoké hodnoty pro jedince i společnost. Pomáháme společně, pomáháme si mezi sebou. "Jsme spolu na jedné lodi, ve velkém nepoznaném moři."

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou nominuje:

Alena Tarner - Poděkování za neobvyklé ocenění práce našich pracovníků - Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou získal neobvyklé ocenění SVĚTOVÝ POHÁR, který získala ve své době skibobistka Alena Hrbková, vítězka světových pohárů . Pohár domovu věnovala se slovy : „ …já si ho už nezasloužím, zasloužíte si ho Vy – všichni pracovníci, protože jste světoví, pro mne jste nejlepší domov důchodců na světě, moc jste mi pomohli v perfektní péči o maminku a bylo mi u Vás vždy moc dobře …“Velice děkujeme za tak úžasné ocenění práce všech našich pracovníků, neboť všichni pracovníci od prádelny až po vedení se na spokojenosti klientů podílejí.“

Dětský domov, Jablonné v Podještědí nominuje:

Martin Kučera, Vojtěch Paukner - Milý Ježíšku - Již několik let pomáhají plnit dětem vánoční přání. Jejich projekt je promyšlený, vždy perfektně připravený. Pravidla jsou jednoduchá, kontrolovatelná. Náš dětský domov byl přizván již čtvrtým rokem. Děkujeme, DD Jablonné v Podještědí

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. - Činnost taneční skupiny TAKT Liberec z. s. - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla - Jednorázové sportovní akce pořádané taneční skupinou TAKT Liberec z. s. - Velmi významný sponzor a partner sportovních tanečních akcí, který nám přispívá již od roku 2016. Díky Knorr-Bremse může naše taneční skupina pořádat kvalitní soutěže pro děti, juniory i dospělé pro celou republiku a na velmi vysoké úrovni.

BEKO Engineering, spol. s.r.o. - Celovečerní show taneční skupiny TAKT Liberec z. s. - Náš mnoholetý, velmi vážený sponzor, který nám přispívá na každoroční celovečerní show, kde se ukáží všichni členové Taktu. Celkem cca 400 tanečníků od 3let až po seniory. Jde o dlouholetou tradici, kterou Takt pořádá každým rokem po dobu 25let.

město Nový Bor nominuje:

Josef Doškář - Josef Doškář se v letošním červnu dožije významného životního jubilea. To je jistě příležitostí k ohlédnutí za uplynulými lety. Město Nový Bor by při této příležitosti chtělo poděkovat svému občanovi, místnímu patriotovi a podporovateli místních tradic za aktivity, kterými přispěl a stále přispívá k udržování důležitých historických událostí v paměti města a jeho obyvatel. Jeho přičiněním a ve spolupráci s dalšími subjekty včetně města Nový Bor vznikla nová pietní místa odkazující k historickým událostem a významným osobnostem. Osobnost Mistra Jana Husa připomíná od roku 2015 kamenná skulptura umístěná v zeleni nedaleko ulice, která nese právě Husovo jméno. Josef Doškář jako člen ČsOL ale zaměřil své hlavní aktivity do historie spíše nedávné, k událostem obou světových válek. Čas, který jim zasvětil, je obtížné shrnout jen v několika větách. Vybíráme proto jen události nejvýznamnější pro město Nový Bor. K nim nepochybně patří Rumburská vzpoura. Josef Doškář se zásadním způsobem zasloužil o obnovu pomníku rumburských hrdinů z roku 1923, na jehož vybudování přispěl finančním darem i T. G. Masaryk. Jako uctívané místo českých hraničářů byl v roce 1940 zcela zničen nacisty a do původní podoby byl obnoven až v roce 2015. Současně byla na místě posledních střetů vzbouřenců s rakousko-uherskou armádou instalována kamenná stéla s pamětní deskou. Další snahy zaměřil Josef Doškář na obnovení historického názvu české školy, dnes školy U Lesa, aby opět nesla jméno prvního československého prezidenta. V letošním roce, kdy škola slaví 90. výročí od svého založení, bude v její blízkosti díky aktivitám Josefa Doškáře odhalen T. G. Masarykovi pomník. Události 2. světové války připomíná od roku 2017 na budově této školy pamětní deska věnovaná obětem tohoto válečného konfliktu. Pamětní deska odhalená v roce 2016 zase připomíná ženy vězněné v Ravensbrücku a jejich pochod z tohoto koncentračního tábora zpět do vlasti. Lidickým ženám, jež dorazily po strastiplné cestě z koncentračního tábora do Nového Boru, je také věnována vzpomínka ve Smetanových sadech. Na mapování historie spolupracuje Josef Doškář s novoborským historikem PhDr. Vladislavem Jindrou, který získal městskou Cenu Ď již v roce 2011. Oba dva nezištně pomáhají kulturnímu rozvoji města, popularizaci jeho dějin a budováním odkazů pro další generace.

Zoologická zahrada Liberec, p.o. nominuje:

FAUNUS, z. s. - A.M.P.O. tábor pro opuštěné děti v Burkina Faso - Děti ve věku od 3 do 18 let, které by jinak skončily na ulici se zde učí číst, psát a žít bez drog. Chlapci a dívky mají v A.M.P.O. možnost vyučit se řemeslu a tak dostanou možnost vzít svůj život do vlastních rukou. Roční náklady na školné a školní pomůcky činí cca 40 €. Prostředky na chod tábora, školné, školní pomůcky a ošetřovatelskou stanici jsou získávány prodejem originálních, ručně vytvořených výrobků z Burkina Faso.

Záchovný program „Snow Leopard Trust“ - Záchovný program „Snow Leopard Trust“ usiluje o záchranu volně žijících sněžných levhartů – irbisů, jimž akutně hrozí vyhynutí. Rozhodující roli hraje především finanční výpomoc lidem žijícím v oblastech jejich výskytu. Místní obyvatelé si tak mohou obstarat jídlo, léky a další věci nezbytné pro život aniž by byli nuceni lovit sněžné levharty. Jedním ze způsobů, jak pomoc zajistit, je prodej předmětů z ovčí vlny či plsti, které vyrobily dobrovolnice ze Spolku Faunus. Spolek Faunus, z. s. také „adoptovaly“ kameru, prostřednictvím které sledují vytipované levharty v oblasti Shamsyv v Kyrgyzstánu.

RypSport Agency - „Jarní běh okolo zoo“ a „Závody dračích lodí“, závod o Zlaté rouno“ - závod dětských posádek - Již tradiční každoroční sportovní akce přispívají k pohybovým aktivitám dětí, mládeže i dospělých. Rozvíjí sportovního ducha v široké veřejnosti a rozšiřuje nabídku sportovních a zároveň divácky atraktivních aktivit, které zároveň zvyšují povědomí o Zoo Liberec. Jarního běhu i Závodů dračích lodí se kromě dospělých účastníků zúčastňují i žáci libereckých základních škol s jejich vyučujícími.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz