www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / S T Ř E D O Č E S K Ý   K R A J -   CENA Ď 2018


Klášter Sázava nominuje:

Nadační fond AVAST - obnova - odkrývání fresek v křížové chodbě Sázavského kláštera - V roce 2007 byly v křížové chodbě Sázavského kláštera objeveny až pod 11 vrstvami přemaleb vzácné zabílené barokní malby na více než 1000m2 plochy, vyprávějící dějiny kláštera. Malby se pomalu postupně odkrývají, aby byly po té natrvalo již přístupné současníkům a budoucím generacím. Na jejich obnovu přispívají jednotlivci, včetně dětí a rodin s dětmi, senioři, těm kterým není lhostejné naše kulturní dědictví. Nadační fond AVAST přispěl zdaleka nejvýraznější částkou v roce 2017 a bude takto otištěn do naší vděčnosti, ale i do odkrývané malby.

Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb nominuje:

Firma BRALEP s.r.o. - Vánoční a velikonoční dárky pro klienty Domova pro seniory - V loňském roce již potřetí oslovila náš domov pro seniory firma BRALEP s.r.o., český výrobce stavební chemie s nabídkou nákupu vánočních dárků pro naše klienty. Klienti si mohli vybrat dárek dle svého přání v hodnotě cca 300 – 400 Kč a zaměstnanci firmy dárky pořídili a v předvánočním čase klientům osobně předali. Klientům určitě udělaly radost nejen samotné dárky, ale především osobní zájem a kontakt. Ne každý klient má blízké, se kterými by mohl sdílet příjemné chvíle. Podobnou akci zopakovali zaměstnanci uvedené firmy i před Velikonocemi. Opět klienty obdarovali milými dárky, tentokrát formou velikonoční dekorace, kterou na své náklady vlastnoručně vyrobili a přijeli osobně předat. Těmito akcemi zaměstnanci firmy pokaždé potěšili všech 95 klientů, kteří žijí v našem domově.

Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s., Korkyně nominuje:

Josef Bedřich spol. s r.o., květinářství Letizia, Dorty D, Café de Honduras, agentura Green Advertising (Tým pořadatelů Vánočního benefičního jarmarku) - Naši stálí podporovatelé a přátelé z Dobříše - prodejna Bedřich, květinářství Letizia, Dorty D, Café de Honduras, agentura Green Advertising - průběžně pomáhají našemu dětskému domovu s poskytováním sponzorských služeb a slev ve svém oboru. Velmi nám to pomáhá v běžném provozu dětského domova a při pořádání akcí pro veřejnost.
V loňském a předloňském předvánočním čase pro nás tito přátelé navíc uspořádali vánoční benefiční jarmark, při kterém sami prodávali své výrobky ve prospěch dětského domova. Celkový výtěžek obou ročníků činil 39.850,-Kč, které umožnily našim dětem strávit dvoje jarní prázdniny lyžováním na Šumavě. Děkujeme.

Dětský domov, Unhošť nominuje:

Občanské sdružení ANO, ANO - Dlouhodobá podpora školních i zájmových aktivit dětí z Dětského domova Unhošť - PPaní Zachová z OS ANO, ANO již několik let systematicky a s velkým pochopením podporuje děti z našeho dětského domova. Opakovaně dokáže zajistit finance na zájmové aktivity (florbal, zumba, fitness atd.), na doučování a studium dětí, školy v přírodě, stejně jako pomáhá s nákupy sportovních potřeb, případně zdravotnických pomůcek pro děti s nějakým handicapem. Bez této podpory bychom těžko mohli dětem nabízet většinu potřebných aktivit. Nově nám vychází vstříct i tím že podporuje rodiny dětí, tak aby mohly stabilizovat svou situaci a vytvořit podmínky pro návrat dětí.

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - Systematická podpora dětí z dětských domovů - Obecně prospěšná společnost DDŠ je skutečně profesionální „firma“, která pomáhá konkrétním dětem v konkrétních oblastech jejich života. Činí tak několika různými projekty, do kterých se mohou děti přihlásit a jimiž je podporováno především vzdělávání dětí, ale i jejich školní či zájmové aktivity, rozvoj jejich talentu, případně kompenzace dopadů jejich znevýhodnění. Další projekty jsou směřovány na pomoc dětem při odcházení z dětských domovů. Paní Chovancová má tým, který je nejen odborně, ale i lidsky na skutečně vysoké úrovni a je velmi dobře orientovaný v problematice dětských domovů. Jsme moc rádi, že naše děti mohou využívat jejich podporu a nabídky.

Dům seniorů, Mladá Boleslav nominuje:

Marie Dudková - Navštěvuje osamělou klientku z Moravy. Jako dobrovolnice vyplňuje její volný čas povídáním a krátkými procházkami v rámci svých možností a zdraví. Obě jsou se společným setkáváním spokojené.

Jana Holubovská - V rámci dobrovolnictví se u nás stará o květiny různě rozmístěné po našem čtyřpatrovém domově. K tomu vždy přizve některou z klientek a stráví spolu chvíle obohacené společným povídáním o pěstování květin a potřebné péči o ně.

Jaroslav Chadalík - Pravidelně se u nás zúčastňuje sportovních her a asistuje u nich. V zimě probíhají uvnitř domova, během léta se konají venku pod altánem turnaje v ruských kuželkách. Zvláště muži jsou spokojení s touto posilou. O sportovní hry je u nás vzrůstající zájem.

Alena Zajíčková - Navštěvuje nevidící klientku jako dobrovolnice. Pravidelně si s ní povídá, předčítá ji. Pokud zdravotní stav klientce dovolí, tak absolvují i krátké procházky po vnitřní budově. Je to její již několikátá klientka u nás v domově. Rádi bychom jí poděkovali za dlouhodobou spolupráci.

Zdeňka Brodská - Chodí k nám v rámci dobrovolnictví na pravidelné zpívání s klienty. Dělala i společnost své ležící kamarádce a zpříjemňovala svojí přítomností její poslední chvíle.

Božena Krišťanová - V rámci dobrovolnictví u nás zavedla zpívání s klienty, které provozuje již přes 10 let. Navštěvovala též klientku upoutanou na lůžku a trávila s ní své volné chvíle. Je naší stálou dobrovolnicí.

Jindřiška Drahotová - Provádí v našem domově čtvrtletní besedy o cestování po naší zemi v rámci esperantského kroužku. Její vyprávění je poutavé, doprovázené promítáním fotografií na naší knihovně. Zájem o besedy je vzrůstající. Moc děkujeme.

Zbyněk Jonáš - Pan Jonáš u nás hraje již desátým rokem na klávesy. Vystupuje jednou měsíčně na jídelně pro skupinku našich seniorů, které akci navštěvují pravidelně a rádi. Písničky jsou různého žánru jak k poslechu tak ty známější i k pěveckému doprovodu. Je naším dlouhodobým dobrovolníkem.

Dětský domov se školou Slaný nominuje:

Zájmové sdružení HEJKaL - Nominaci podáváme pro Zájmové sdružení HEJKaL z Tuřan u Slaného. Sdružení s naším Dětským domovem dlouhodobě spolupracuje a zajišťuje řadu akcí a aktivit. Na těch se naše děti pravidelně účastní a většinou výnos z těchto akcí, ať již v podobě materiální, či finanční věnuje sdružení ve prospěch dětí našeho Domova. Jako příklad můžeme uvést jarní kuličkiádu, Máje, Kejkolák - Folkový festival, Loučení s prázdninami, Mikulášská besídka, atd. Členové sdružení se podílejí i na řadě našich vlastních akcí, jako jsou např. výchovně vzdělávací letní táborové pobyty, Letní zahradní slavnost, Vánoční besídka a nikdy nezapomenou podpořit naše děti alespoň jakoukoliv maličkostí. Děti si tak dále rozvíjejí své zájmové , sportovní či sociální dovednosti a daleko lépe se mohou začleňovat do sociálního systému. Za takovou podporu si zcela určitě nominaci na Cenu Ď zaslouží.

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí nominuje:

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Naprosto ojedinělá akce, která pravidelně splnit vánoční přání dětí, které nemají to štěstí, aby mohly žít se svými rodiči. Stojí za ní neuvěřitelná fůra práce množství skvělých lidí.

Dobré víly dětem, z. s. - Dobré víly dětem se individuálně věnují dětem z dětských domovů. Hledají jejich talent a rozvijí silné stránky. Pomáhají s doučováním, organizují vzdělávací a zážitkové akce. Podporují v dětech zájem o osobní rozvoj. Vedou je k získání větší sebedůvěry a tím zvyšují možnost uplatnění děti v běžném životě po ukončení pobytu v dětském domově. Inspirují děti osobním a kamarádským přístupem. Spolupracují s dětskými domovy v Krnsku, Novém Strašecí, Mladé Boleslavi, DOZP Sulická DP Murgašova a pomáhají pěstounům. Pravidelně každý týden navštěvují dětské domova a další klienty, organizují víkendové pobyty, letní tábory. Pomáhají nám i materiálně.Je neuvěřitelné, kolik energie a času jsou schopné dětem věnovat. Máme je rádi.

Chance 4 Children - Organizují pravidelně v dětských domovech zájmové kroužky (v našem hudební kroužek a kroužek pečení). Věnují se přípravě dětí na život, zajišťují exkurze a brigády. Velmi významně pomáhají i materiálně.

Opři se, z.s. - Organizují pro dětské domovy víkendové, jednodenní akce a letní tábory. Pořádají víkendové brigády při obnově hradu Hauenštejn.

Tilia, z. s. - Projekt přípravy na odchod z dětského domova zážitkovou cestou - Projekt probíhá formou víkendových kurzů, které se konají vždy jednou za měsíc v období září až červen. Dospívající se učí celé řadě kompetencí potřebných pro život po odchodu z dětského domova. Považuji jej za absolutně nejlepší z projektů s podobnými cíli a zaměřením.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz