www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / P L Z E Ň S K Ý   K R A J -   C E N A   Ď   2018


Dětský domov Čtyřlístek, Planá, nominuje:

Československá obchodní banka, a. s., Linda Kaucká - Kromě toho, že p. Kaucká již několik let koordinuje nákup vánočních dárků pro děti našeho domova, se v minulosti podílela na projektu „Vzhůru do života“, který děti seznamoval s problematikou finanční gramotnosti a připravoval děti na vstup do samostatného života.

Mimo domov, o. s. - Out Of Home - V rámci festivalu (letos bude již 12. ročník) jsou děti zážitkovou formou seznamovány s nejrůznějšími profesemi (hasič, kuchař, zvukař, kulisák, IT pracovník, novinář, architekt, zaměstnanec kavárny a mnoho dalších).

NFVK, Veronika Kašáková - Restart - Projekt Restart zajišťuje pravidelné návštěvy terapeutky, která se zaměřuje na odbourávání negativních vzorců z dětství, traumat, ale také na posilování sebevědomí dětí.

Dětský domov Kašperské Hory, nominuje:

Milada Horáková - Paní Milada Horáková naši rodinnou skupinu Chanovice podporuje již téměř 15let. Pomáhá nám finančně v organizaci volného času dětí. Každé prázdniny nám zajistí pobyt v různých částech naší země. Poskytne nám tedy prostor poznat se navzájem s dětmi v jiném prostředí a zároveň děti poznávají krásy naší vlasti. Učí se novým dovednostem (chování ve společnosti, cestování dopravními prostředky atd….), rozšiřují si zeměpisné znalosti, navazují nová kamarádství, více se poznávají navzájem v jiném prostředí a situacích.

Městská charita Plzeň nominuje:

PhDr. Jarmila Divišová, PhD. - Dlouholetá pomoc Domovu sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – ve spolupráci s Klubem přátel dětí dětských domovů - finanční podpora (kurz vaření, výlety, zájmové kroužky, prázdninové aktivity, kulturně-vzdělávací akce) - Již přes 20 let je aktivní členkou Klubu prátel dětí dětských domovů. Klub není dotován státem, sami různými akcemi, aukcemi shání peníze a již v květnu letošního roku májí 11. aukci obrazů na Žofíně - je to každý rok čím dál pěknější. 10 let bydlí v Plzni a snaží se převážně pomáhat sociálně slabším, ale i azylovým domům pro matky s dětmi, kde zavedla kurzy vaření a stolování pro matky, dále rekvalifikační kurzy, které jim úřad práce nehradí, dětem přispívají na různé sportovní aktivity, ale i letní tábory.

Gymnázium, Blovice nominuje:

Pavel Vlach - Blog Trust CLIL - Za propagaci školy, pomoc studentům při zpracování prací v rámci Středoškolské odborné činnosti a maturitních odborných prací z biologie, za nadšení, s nímž se věnuje studentům, hudbě i vědecké práci, za vlastní vědeckou a publikační činnost.

Miroslav Čadek - Za práci pro město Blovice na poli kulturním - za dlouholeté působení v Kruhu přátel hudby v Blovicích, organizování koncertů vážné hudby a koncertů „Z vlastních zdrojů“, za fotografickou dokumentaci krás Blovicka.

Pavel Sutnar - Za vysoce profesionální přístup k práci zvěrolékaře, za ochotu, trpělivost a vstřícnost, a to nejen ke zvířecím pacientům.

Božena Šroubková - DDM Blovice - Za dlouholetou práci s mládeží, organizování a vedení volnočasových aktivit, např. kroužků a dětských táborů, za řízení Domu dětí a mládeže v Blovicích a práci pro obec.

Miloslav Esterle - ZUŠ Starý Plzenec - Za dlouholetou pedagogickou práci, vedení různých hudebních těles, řízení ZUŠ, působení v různých pěveckých uskupeních, za aktivity spojené s opravou plzeneckých varhan v kostele Narození Panny Marie, za organizování koncertů a hudebních projektů

Karel Bobál - Tachovský ornitologický spolek, Záchranná stanice živočichů Studánka - Za pomoc a poskytnutí útočiště týraným a opuštěným zvířatům všeho druhu. Obětoval jim celý svůj život, každý finanční dar investuje do opravy a přístavby své stanice. Pomáhá při odchytech zvířat domácích i divoké zvěře.

Milena Durasová - Za pedagogickou práci, pomoc při přípravě studentů na vysokoškolské studium, za organizaci exkurzí, výletů a dalších akcí pro studenty a reprezentaci školy na veřejnosti.

Roman Posolda - Kola pro Afriku - Za založení charitativního projektu Kola pro Afriku. Za nápad sbírat u nás stará jízdní kola, opravovat je a transportovat je do Gambie, kde slouží především africkým dětem k překonávání dlouhých vzdáleností do škol.

Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - DDŠ nám a dalším dětským domovům pomáhá svými projekty a nebýt jich a jejich podporovatelů, neúčastnily by se děti táborů, pobytových aktivit, nenavštěvovaly by posilovny, kurzy plavání, ale neměly by třeba ani kvalitní brýle, rovnátka nebo i řidičský průkaz. Velkou pomocí je pro naše děti možnost být ve Stipendijním programu v rámci projektu “Pomoz mi do života..“, ze kterého je jim hrazeno nájemné, cestovné, školní pomůcky, prospěchové a motivační stipendium. Nezanedbatelný je pro náš dětský domov i materiální přínos formou „Startovacích balíčků“ při odchodu dětí do samostatného života, který je rovněž součástí tohoto projektu. Další pomoc je forma hostitelské péče, která je součástí projektu Najdi si mě. Díky projektu „ Strom splněných přání“, mají naše děti krásné a štědré Vánoce. Velmi si vážíme spolupráce a děkujeme, že pomáháte pomáhat. Děkujeme!

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku je velmi specifická tím, že oni skutečně dokáží splnit konkrétně téměř cokoliv :-) celý projekt je o lidech, o člověku , manažeři na vozíčcích dají šanci cizím zdravým lidem, aby alespoň jednou za rok udělali něco fajn – tedy žádnou dms, ale vlastním úsilím si vybrali dítě-takže znovu člověka, dali do jeho dárku úsilí při shánění a vymýšlení a čas..a poslali ho dítěti-člověku, které ví, že mu ho poslal konkrétní dárce – tedy že si přímo jeho vybral přímo člověk, takže ví, že „venku“ je prostě někdo, komu na něm záleží. - a to je to co, pomáhá všem. Děkujeme!

Domovinka – sociální služby, o.p.s., Plzeň nominuje:

David Švarc, Katka Misíková, Anna Krejčová, Šárka Laiblová, Petra Braunová - Krása stáří - Jsou lidé, kterým není stáří lhostejné. A pak jsou lidé, kteří nejenže nejsou lhostejní ke stáří, ale práci se seniory vezmou jako osobní výzvu, i když je jejich profese úplně jiná a zaměřená na úplně jinou cílovou skupinu. A tak se sešla parta dobrovolníků, kteří uslyšeli naše volání a několikrát během loňského roku přišli za námi do Domovinky.
Z nevinného nápadu udělat našim seniorkám a seniorům pár krásných dnů, kdy se mohli cítit jako modelky a modelové, vznikl nádherný kalendář a putovní výstava fotografií, která už od listopadu cestuje po celé Plzni, aby docestovala v červnu do kláštera Chotěšov, kde Domovinka oslaví 20 let od svého vzniku.
Šárka se chopila štětečků, vatiček, barviček a krémíčků a seniory nalíčila. Petra jim upravila vlasy, načesala je. Zaměstnanci Domovinky modelky a modely oblékli do dobových i moderních věcí a nakonec přišli na řadu fotografové David, jeho cílovou skupinou jsou mladé, krásné a sympatické krásky, Katka je jednička ve focení zvířátek a Anička se zaměřuje na detaily.
Fotilo se před Domovinku, v kadeřnictví u Petry a nakonec došlo i na ZOO, kde k modelingu měli senioři další zážitek – želvičky, hada a pásovce.
Těchto 5 lidiček nám vstoupilo do života a nehodlají vystoupit. Letos jedeme dál.

Diecézní charita Plzeň nominuje:

Věra Šantínová - Od roku 2005 podporuje formou adopce na dálku chudé děti v Jižní Americe – Paraguay. Finanční příspěvek na jedno dítě činí 7 500 Kč/rok. Pí. Šantínová podporovala vždy minimálně 2 děti, v určitém období i čtyři.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz