www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Krajská kola 2018 - info
Realizovaná krajská kola 2018
Krajské nominace 2018:
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj
Krajská Kolegia 2018
Krajská kola další ročníky
 

K R A J S K É   N O M I N A C E / KARLOVARSKÝ   KRAJ -   CENA Ď   2018


Krajská knihovna Karlovy Vary nominuje:

Naděžda Skalová - Naďa Skalová, skvělá žena s velkým srdcem a neuvěřitelným elánem. Nominuji tuto úžasnou osobnost na Cenu Ď za Krajskou knihovnu v Karlových Varech, kde působí jako dobrovolnice. V knihovně působí od července roku 2017. Od ledna tohoto roku vede akci: „Relaxujeme při pletení a háčkování pro nedonošené děti“. Každé úterý od 16-18hod učí a radí veřejnosti s háčkováním a pletením. Na každou akci dochází kolem dvaceti žen a dívek, které dělají neuvěřitelnou věc. Pletou čepičky a botičky a háčkují chobotničky do nemocnic. Díky tomuto projektu se schází ženy se stejným zájmem. Tento projekt zajišťuje nejen produkty pro nedonošené děti, ale také plní komunitní funkci, což v dnešní době, když se lidé, uzavírají do svých bublin, je úžasné. Na akci dochází řada mladých děvčat, které se chtějí učit pletení a háčkování. Dobrovolnice nejen, že vede celý projekt, ale sehnala i donátory na nákup vlny. Krom vedení tohoto projektu pomáhá i na ostatních akcích knihovny, hlídá děti, instaluje výstavy, přesazuje květiny. Je to žena, která vše dělá s láskou a citem. Naďa v letošním roce oslaví 78 narozeniny. Za svůj život již působila, jako dobrovolnice v Mateřském centru Karlovy Vary a v Kojeneckém ústavu. V loňském roce si prošla zdravotní komplikace a utrpěla životní ztrátu, ale ani to jí nezastavilo, aby lidem pomáhala. Je to úžasný člověk, který si zaslouží každé ocenění.

CDKL5 Czech, z.s. nominuje:

RODOKLUB, ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p.o. - Charitativní sběr papíru pro Elišku Novotnou z Pardubic - Děti z klubu Rodoklub pořádají různé akce, při kterých přímo někomu pomáhají, nebo vydělávají peníze, které potom darují. Jeden z jejich projektů se jmenuje „Papír pro Elišku“. Děti si vybraly Elišku Novotnou z Pardubic, která má vzácné a neléčitelné onemocnění CDKL5 a rozhodly se jí pomoci a sehnat korunky na potřebný rehabilitační pobyt. Začaly tedy sbírat starý papír a oslovovat veřejnost, různé organizace a instituce, aby jim se sbíráním papíru pomohly. Obrátily se tak např. na policejní ředitelství, Magistrát města, krajský úřad, knihovnu, lékárnu, navštívili i paní hejtmanku Karlovarského kraje. Celkem se jim podařilo nasbírat neuvěřitelných 13.140 kg papíru. Děti si nakonec připravily pro všechny pomocníky krásný program s hudbou, tancem a povídáním. Na akci předaly rodičům a Elišce úžasných 23.000,- Kč. V této částce bylo zahrnuto i 5000,- Kč z akce „Chceme čisté město“, kterou pro Elišku vyhrály. Je to úžasné, že takovýto mladí lidé se rozhodnou pomoci malé holčičce, kterou ani neznají a vymyslí a zorganizují takový fyzicky i časově náročný projekt. Myslíme si, že jsou dobrým příkladem pro ostatní mladé lidi, jakým způsobem se může pomáhat. Velmi to pro nás znamená, děti do této akce daly neuvěřitelnou energii a hlavně kus sebe. Úžasné je také to, že tímto projektem vše nekončí a děti se snaží pomáhat Elišce i dál. Natočily krásné informační video a poslaly ho do světa s výzvou, že pomáhat může každý. Od pana primátora a paní hejtmanky získaly záštitu nad celou akcí. Všechny děti z Rodoklubu i paní učitelka zaslouží nás obdiv a velké poděkování.

Ilona Leupold, 2. místostarostka města Ostrov nominuje:

Michaela Valentová - Michaela Valentová pochází z Ostrova u Karlových Varů. Byla ji diagnostikována RS (roztroušená skleróza), byl ji doporučen pravidelný pohyb, začala běhat a v roce 2014 uspořádala 1. ročník „Běh s čelovkou“, který je zaměřen právě na pacienty s RS. Míša chtěla pomáhat ještě více a v květnu 2016 založila spolek Pomáhej SRDCEM jehož cílem je pomáhat materiálně i finančně lidem v jejich nelehkém boji nejen s roztroušenou sklerózou, ale i s dalšími zákeřnými nemocemi. Dětem a jejich rodinám. Všem handicapovaným s různou formou postižení. Protože tito lidé nepotřebují naši lítost. Potřebují osvětu, upřímný zájem a naši pomocnou ruku.
V roce 2017 proběhl už 4. ročník Běh s čelovkou pro Terezku, Michalku a Romanu. Čelovka ozářila Mírové náměstí a pomohla třem ženám z Ostrova, které onemocněly roztroušenou sklerózou. Ze samotného běhu se předalo 55 717 korun a celkem se vybralo 100 000 korun.
V červnu 2017 proběhl 2. ročník Jízda naděje pro Lucinku, malou holčičku, která trpí leukémií a nyní je již v udržovací léčbě. Této akce se zúčastnilo celkem 177 cyklistů a vybrala se částka 29 497 Kč.
Výjimečná akce proběhla na podporu Patrika v červnu, který sváděl svůj největší boj, boj o své zdraví. Konalo se „Rockové odpoledne pro Patrika“ v Hroznětíně. Tuto akci podpořilo nejméně 300 posluchačů dobré rockové muziky, kteří si přišli užít živé vystoupení regionálních hudebních skupin. Patrikovi byla předána částka v hodnotě 152 939 Kč.
V září 2017 se uskutečnil historicky první Avon pochod v Ostrově. Pochod byl dlouhý 4 km a trasa vedla centrem města Ostrova a jeho blízkém okolí. Pochodu se zúčastnilo minimálně 1 000 účastníků. V rámci této akce se díky zakoupeným výrobkům s růžovou stužkou vybralo 72 000 Kč, které byly zaslány na účet Asociace žen proti rakovině prsu.
Michale Valentové a celému týmu Pomáhej srdcem patří veliký dík.

Město Chodov nominuje:

Základní škola J. A. Komenského, Mgr. Miloš Volek - Kojenecký ústav Karlovy Vary, Chodovský útulek pro pejsky, Vesnička SOS Karlovy Vary, Denní centrum Mateřídouška v Chodově - Žáci 9. B třídy vyzvali spolužáky ze školy ke sbírkové činnosti pro děti a zvířátka. Největší odezvu měla sbírka pro Kojenecký ústav Karlovy Vary a pro Chodovský útulek pro pejsky. Vybrané věci byly předány ředitelce Kojeneckého ústavu, plyšáčky věnovali do vesničky SOS v K. Varech a do Denního centra Mateřídouška v Chodově. Pochoutky pro chlupaté kamarády putovaly do Záchytného místa pro pejsky v Chodově. Poděkování patří všem, kdo se na této sbírce podíleli a nejvíce některým žákům 9. B třídy, kteří celou sbírku sami organizovali.

Základní škola J.A. Komenského, Renata Purkytová - Záchranná stanice handicapovaných živočichů Drosera Bublava - V prosinci 2017 proběhl ve ŠD Základní školy tradiční Vánoční jarmark. Účast na této akci předčila očekávání a vybrala se krásná částka 6.900,-Kč. Peníze byly předány Záchranné stanici handicapovaných živočichů Drosera Bublava, členu Národní sítě záchranných stanic. Za tento krásný počin udělila záchranná stanice Adopční listinu pro žáky a učitele ZŠ J. A. KOMENSKÉHO CHODOV, kteří podporují adopci SOVICE SNĚŽNÉ. Děti i paní vychovatelky, které tuto akci uspořádaly, zaslouží poděkování.

Roland Schmid - Klub důchodců Chodov - Paní Jaroslava Schmidová vede celých 16 let Klub důchodců v Chodově. Třikrát týdně se schází s důchodci v místní klubovně, kde se všichni společně věnují aktivitám dle zájmu, pořádají besídky, na kterých vystupují děti z mateřských škol a školních družin. Organizují pro důchodce pravidelné výlety po kraji. Poděkování zaslouží hlavně pan Roland Schmid, který bez nároku na jakoukoliv odměnu pomáhá s organizací veškerých akcí a má na starosti údržbu a drobné opravy zařízení klubu.

Pavel Vašek - Denní centrum Mateřídouška Chodov - Sportovci TJ Baník Vintířov oslavili loni 70. výročí existence svého klubu. Na své oslavy pozvali fotbalový celek zvučného jména - Amfora Praha. Hlavně se rozhodli podpořit dobrou věc. Pozvali klienty Denního centra Mateřídouška v Chodově, kteří si tak užili bezvadnou zábavu. Na oslavy a zápas dorazilo 500 diváků, což vyneslo 25.000,-Kč. Celý tento výtěžek byl věnován Mateřídoušce. Hezký počin, který zaslouží poděkování.

Denní centrum Mateřídouška o.p.s., Chodov nominuje:

Milan Beran - Pan Milan Beran 7 let pomáhá Dennímu centru Mateřídouška v Chodově. Majitelka zdejší pivnice mu poskytuje zdarma prostor pro kapely, které zde vystupují bez nároku na honorář. Pan Milan Beran zde pořádá akce ,,Benefice pro Mateřídoušku“, snaží se vždy získat kapely ze vzdálenějších míst, aby návštěvnost a tím i výtěžek z koncertů byly co nejvyšší. Sám o sobě před lety projevil snahu a přání podpořit finančně chod Denního centra Mateřídouška. Za to mu patří poděkování.

ZŠ Chodov, Husova - V prosinci r.2017 uspořádali členové žákovského školního parlamentu při ZŠ Husova ulice, spolu s Hnutím Stonožka v této škole, burzu hraček. K prodeji soustředili a nabízeli medvídky, panenky, plyšáky, knížky, stavebnice. Získané peníze z této akce, krásných 14.700,-Kč věnovali v lednu letošního roku chodovskému stacionáři Mateřídouška. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům i rodičům za to, že vedou děti k ochotě pomáhat.

Petra Šetele a Lenka Průcha - Už jednou se dvě mladé maminky, Petra Šetele a Lenka Průcha, spojily pro dobrou věc. Tentokrát Petra zaměřila svou pozornost na Denní centrum Mateřídouška v Chodově. Oslovila Lenku ke spolupráci a výsledkem je kalendář, který nafotily s klienty stacionáře. Základní myšlenkou bylo nějakým způsobem pomoct. Focení probíhalo v průběhu běžného dne, fotili se klienti, kteří ten den ve stacionáři byli. Výsledkem jsou dvě verze, černobílá a barevná. Kalendáře byly představeny veřejnosti během vernisáže prodejní výstavy. Návštěvníci tak měli možnost zakoupit si je spolu s výrobky klientů stacionáře. Peníze z prodeje získala Mateřídouška. Petra s Lenkou mají v plánu nafotit ještě kalendáře s klienty, kteří nebyli přítomni. Není to jediná aktivita těchto dvou mladých maminek. Petra Šetele, která je na mateřské dovolené, založila nadační fond a má spoustu dalších nápadů, jak pomáhat tam, kde je to třeba. Oběma maminkám patří velký dík.

Eliška Savčicová, Ostrov nominuje:

Michaela Valentová - Běh s čelovkou – sportovně kulturní benefiční akce na podporu pacientů trpící roztroušenou sklerózou – nákup zdravotních pomůcek, léků, zdravotních pobytů - Avon pochod v Ostrově – vytěžená částka byla předána na podporu proti rakovině prsu - Jízda naděje – benefiční akce pro podporu dětí, které onemocněly onkologickým onemocněním – uhrazení zdravotních pobytů na klinikách, nákup zdravotních pomůcek a léků - Míša pochází z Ostrova u Karlových Varů. Jako každý z nás prožívala ve svém životě štěstí i smutek, všední i výjimečné dny a život plynul.
Pak se Míše přitížilo a po vyšetření ji byla diagnostikována RS (roztroušená skleróza). Život se jí otočil o 360% a přišly okamžiky, kdy si člověk pokládá těžké životní otázky.
Ale Míša se rozhodla, že se této nemoci postaví čelem a bude bojovat za každou cenu, za každý okamžik. Uvědomila si, že takto nemocných lidí je mnoho, a zde se zrodila právě ta myšlenka tyto lidi podporovat ať už finanční pomocí či osvětou nejen pro ně a jejich rodiny, ale i pro širokou veřejnost.
A tak vznikl projekt „Běh s čelovkou“, který je zaměřen právě na pacienty s RS.
Na základě úspěchu této akce se Míša rozhodla, že chce pomáhat víc a pokud možno každému, kdo to potřebuje. A tak založila spolek Pomáhej SRDCEM, z. s. Vzniknul další projekt „Jízda naděje“, který je zaměřen na ty nejmenší pacienty, kteří se potýkají s jakoukoliv nemocí. Letos má Míša za sebou již 2. ročník Jízdy naděje pro Lucinku, malou holčičku, která trpí leukémií a nyní je již v udržovací léčbě. Této akce se zúčastnilo celkem 177 cyklistů, což je ohromné množství a vybrala se částka 29 497 Kč, která byla v ten den předána právě Lucince. Nechyběl bohatý program pro dospělé i ty nejmenší. Dále se 31. června uskutečnilo úžasné „Rockové odpoledne pro Patrika“ v Hroznětíně. Tato výjimečná akce proběhla na podporu Patrika, který sváděl svůj největší boj, boj o své zdraví. Tuto akci podpořilo nejméně 300 posluchačů dobré rockové muziky, kteří si přišli užít živé vystoupení regionálních hudebních skupin. Patrikovi byla předána částka v hodnotě 152 939 Kč, kterou se podařilo vybrat během této akce. Všichni účastníci těchto akcí přišli podpořit dobrovolným příspěvkem do zapečetěných kasiček ty, kteří to opravdu potřebují.
Míša je člověk s velkým srdcem a mnoha lidem pomohla. I proto byla zvolena Ženou regionu 2017 pro Karlovarský kraj a nejkrásnější na tom je, že ji podpořili právě Ti, kterým nabídla svou pomocnou ruku a otevřela jim své srdce.

Spolek přátel města Ostrova nominuje:

Orbis pictus - Spolek přátel města Ostrova podává návrh na ocenění pěveckému sboru Orbis pictus. Pěvecké těleso oslavuje v tomto roce 2018 své nepřetržité dvacetileté působení, které vyvrcholí koncertem v květnu.
Kromě pravidelných cvičných hodin během roku přijímá i mnoho nabídek k vystoupení na různé městské akce a slavnosti. Každoročně zve občany na své výroční koncerty, mezi které již tradičně patří i ten vánoční v naplněném chrámu sv. Michaela. Pěvecký sbor má na svém kontě i celou řadu charitativních koncertů v karlovarském okrese, kde vstupné věnuje pro záchranu a opravu kostelů.
Mimo působení v českém prostředí zajíždí i do příhraničních měst v Německu. Zúčastňuje se přehlídek pěveckých sborů v Západočeském kraji. Patří mezi stabilní tělesa s hodnotným programem. V roce 2010 proběhla přehlídka v Ostrově. Hostitelem byl tentokrát sbor Orbis pictus. Za pracovního nasazení všech členů, za podpory města a MDM se povedla pěkná propagace města a občanům bylo nabídnuto pestré hudební odpoledne plné zpěvu. Sbor se také zúčastnil soutěže pěveckých sborů v Olomouci, kde nejenom uspěl, ale získal i cenné podněty k dalšímu rozvoji své činnosti. Bohužel pro takové náročné zájezdy nejsou zatím podmínky.
Nesmíme zapomenout, že ve sboru zpívají i matky malých dětí a školáků, že každá doba strávená mimo domov vyžaduje jejich zvýšené úsilí a starost celé rodiny. V letošním roce je sbor vybrán k účasti na mezinárodní soutěžní přehlídce pěveckých sborů, která se uskuteční v květnu v Jihlavě. Sborový zpěv je náročný. Ve sborovém zpěvu je krása a soudržnost. Je to naše tradice, je třeba ji udržovat.
Orbis pictus nám několikrát do roka přináší radost, potěšení z písní různých žánrů. Má už mezi ostrovskými své místo, zvuk. Také proto, že jej vede sbormistryně Mgr. Lenka Kozohorská, fundovaná muzikantka.
Ostrovský sbor Orbis pictus si zaslouží cenu „Ď“.

Ing. Josef Macke - Pan ing. Josef Macke se aktivně zajímá o historii 20. století, a to především o historii související s naším regionem, neúnavně sbírá údaje a příběhy, které se váží k Ostrovu a okolí, často přispívá články do Ostrovského měsíčníku. Fotograficky zmapoval všechny dostupné pomníky – památníky padlých v 1. světové válce.
Spolu s ostatními nadšenci vybudoval v Habartově muzeum bezpečnostních sborů (prvorepublikového četnictva) s dokumenty obrany hranic z roku 1938.
S kolegou Vladimírem Bružeňákem vydali v roce 2017 dvě obsažné knihy „morový rok 1938“, které jsou kronikami tragického roku 1938 ve dvou regionech Karlovarsko a Sokolovsko. Ing. Josef Macke se podílel zejména na Karlovarsku. Knihy jsou vyčerpávající jak množstvím dokumentů, tak unikátními fotografiemi, mají velkou vypovídající hodnotu a svědčí o několikaleté cílevědomé a poctivé práci obou badatelů – spisovatelů.
Dlouhodobě pracuje v Komisi pro propagaci a historickou paměť města Ostrova, je členem Spolku přátel města Ostrov.

Zuzana Železná, Ostrov nominuje:

Aloisie Schubertová - Chtěla bych touto cestou nominovat na Cenu Ď paní Aloisii Schubertovou, která již několik let vede Domov pokojného stáří a Denní stacionář v Ostrově. Paní Schubertová se věnuje klientům nad rámec svých pracovních povinností, je v kontaktu i s jejich rodinami a ochotně jim pomáhá řešit jejich problémy. O tom, že svoji práci dělá velice dobře, svědčí i četná poděkování rodinných příslušníků klientů uveřejněná také v Ostrovském měsíčníku. Usiluje o zlepšení kvality života obyvatel domova, aby mohli prožít důstojné stáří. Přispívá k tomu i vytváření téměř domácího prostředí a individuální přístup ke každému z nich. Řada klientů tohoto zařízení trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují zvláštní přístup personálu i rodiny. Vztah mezi klienty, jejich rodinami a veřejností se upevňuje i pořádáním kulturních akcí, které jsou vždy pečlivě připraveny. Myslím, že lidé, kteří se aktivně starají o seniory a zpestřují jim závěr jejich života, si zaslouží naše uznání.


  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz