www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
DĚTSKÉ   DOMOVY,  CENTRA   A   SOCIÁLNÍ   ÚSTAVY   V   ČR


Dětský domov, Jemnice nominuje:

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů, vypsání projektu na výměnu oken na naše odloučené pracoviště.

Constructing s.r.o. - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již šestým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s. r. o. - Pro nás je firma IBM a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat nejen v období Vánoc. Jde vždy o velmi srdečné a přátelské setkání.
- Projekt, z kterého se financuje volnočasové a vzdělávací aktivity našich dětí.
- Zajištění vánočních dárků pro naše děti.
- Nefinanční dary v podobě školních a kancelářských pomůcek.

ALTREVA spol. s r.o. - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 11 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - Daruj hračku - Dlouhodobá spolupráce v projektu Daruj hračku. Pro děti z dětského domova je to možnost dostat pod stromeček svůj vytoužený vánoční dárek. Na druhé straně je to uplatnění pro manažery na vozíčcích. Děkujeme jim za jejich nadšení, ochotu a spolupráci.br>
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov nominuje:

Nadace Terezy Maxové dětem - Hurá na hory a nejen na lyže - Bez příspěvku by se děti z našeho dětského domova nemohly zúčastnit ozdravného pobytu na horách v období jarních prázdnin. Velice si ceníme, co pro děti z dětských domovů děláte.
Báječné léto 2019 - Příspěvek na účast dětí z dětského domova na letních táborech a rekreačních pobytech v období letních prázdnin. Velice si ceníme, co pro děti z dětských domovů děláte.

Nadační fond Albert - Zážitková přání - Příspěvek byl použit na jakékoliv přání jednotlivého dítěte. Děti si vyzkoušely např. snowtubing, byly se podívat v mořském světě či v techmánii.
Obchůdky s Albertem - Tento projekt pomáhá dětem vydělat peníze na jejich libovolné aktivity např. kolotoče na Matějské pouti.

Československá obchodní banka, a. s. - Vánoční dárky od zaměstnanců ČSOB - Rozzářené oči dětí, rozehřeje každé srdce. Děkujeme zaměstnancům ČSOB za dlouhodobou spolupráci, bez jejich dobročinnosti bychom jen stěží takto rozzářená očka viděli.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Děkujeme dárcům, ale i ostatním, kteří se o tento projekt starají. Velice děkujeme za krásné dárky. Děti byly z dárků velmi nadšení.

Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. - DDŠ je ten nejvěrnější, nejstálejší a nejvíce pomáhající partner, který si zaslouží opětovnou nominaci. Pomáhá svými projekty a nebýt jich a jejich podporovatelů, neúčastnily by se, ani v loňském roce, děti táborů, pobytových aktivit, škol v přírodě, nenavštěvovaly by posilovny, kurzy plavání, ale neměly by třeba ani kvalitní brýle, rovnátka.
Velkou pomocí je pro naše děti možnost být ve Stipendijním programu v rámci projektu “Pomoz mi do života..“, ze kterého je jim hrazeno nájemné, cestovné, školní pomůcky, prospěchové a motivační stipendium.
Nezanedbatelný je pro náš dětský domov i materiální přínos formou „Startovacích balíčků“ při odchodu dětí do samostatného života, který je rovněž součástí tohoto projektu. Další pomoc je forma hostitelské péče, která je součástí projektu Najdi si mě a finanční podpora dětem, které odchází do samostatného života v projektu Podporuj mě!
Díky projektu „ Strom splněných přání“, mají naše děti krásné a štědré Vánoce.
Velmi si vážíme spolupráce a děkujeme, že pomáhají pomáhat. Děkujeme!

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova nominuje:

Nadační fond Albert - S Nadačním fondem Albert spolupracujeme již několik let.
V rámci NF Albert povětšinou probíhá více projektů, stěžejními projekty jsou „Obchůdky s Albertem“ – vánoční, velikonoční, kdy si děti, od výroby až po prodej hrají na obchodníky. V rámci těchto obchůdků k nám dojíždí i lektoři, kteří dětem názorně vysvětlují vše od „koupené mašličky až po prodaný výrobek“ + smysluplné využití vydělaných peněz.
Mezi další projekty, které pomáhají, jsou nemalé finanční příspěvky na volnočasové aktivity dětí. Sportovní, hudební a výtvarné obory jsou hlavními oblastmi projektu.
Vše nám vždy s velkou dávkou pokory vysvětlí, pomůžou, poradí, starají se o nás, jako o „vlastní“, i když je v projektech zapojeno mnohem více domovů, než jen náš. I když jsem si vědom toho, že je to velký NF, i přesto si zaslouží nejvyšší ocenění v případě našich dětí, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat ve svých rodinách.

LILA Domov pro postižené děti Otnice nominuje:

Ivana a Petr Nečasovi - koncerty pro děti - Manželé Nečasovi jsou základním kamenem skupiny muzikantů, kteří nám téměř 10 let několikrát do roka jezdí zadarmo, zpívat a hrát veselé dětské písničky. Kytary, akordeon, harmonika i vozembouch vytvoří tu správnou náladu a našim dětem zpříjemní sobotní dopoledne. Děti poslouchají, zpívají, tancují, prostě si to užívají. I ležící děti s nejtěžším postižením se spokojeně usmívají. Ty šikovnější, když naše muzikanty uvidí, hned začnou napodobovat vláček a požadují nejoblíbenější písničku „Jede, jede mašinka“. Velice si vážíme času, který nám tato skupina muzikantů věnuje. Vážíme si jich a chtěli bychom jim poděkovat i za přirozený přístup k našim postiženým dětem, ze kterého cítíme nefalšovanou lásku. Pro pracovníky domova je také důležité, že nás má někdo rád a nezištně nám osobně pomáhá. Naši milí muzikanti ani netuší, co pro nás znamenají a že vytváří hodnotu v penězích nevyčíslitelnou.

Dětský domov Čtyřlístek, Planá nominuje:

Nadační fond Albert - Díky NF Albert se naše děti zapojují do několika projektů. V Obchůdcích děti vyrábí předměty s vánoční tématikou, které potom prodávají na adventních trzích. Se Zdravou 5 se děti učí sestavit si správný jídelníček, nakoupit si suroviny a jídlo si i uvařit. Do Alberta na praxi, jak už název napovídá, souvisí se vstupním zaškolením a zprostředkováním brigády v některé z provozoven Albert.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Daruj hračku - Pomoc při splnění vánočních přání pro děti v centru. Jsme jim moc vděčni za to, co dělají!

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina Volyně nominuje:

Miloš Bečvár - Od 7 let běhal na lyžích a dosahoval v Jihočeském kraji nejlepších výkonů. Po období dorosteneckém se dostal do armádního střediska vrcholového sportu v Liberci, kde trénoval 10 let v Dukle Liberec. Za své sportovní období získal 15x titul Mistra ČSSR, a 2x reprezentoval naši vlast na zimních OH a to v r. 1980 a 1984. Po ukončení aktivní závodní činnosti se vrátil do rodných Strakonic a zde otevřel obchod se sportovními věcmi – lyžemi, koly, potřebnými doplňky…. V rámci akce propagující sport mezi mládeží, soutěžili sportovci a televizní komentátoři přivedl do Strakonic Jaromíra Jágra a dražil se zde jeho dres. Hodnota získaná z dražby byla předána DD Volyně a ten nakoupil u jmenovaného za zvýhodněné ceny kola pro své svěřence. Tím začala dlouholetá spolupráce a pomoc ze strany jmenovaného dětskému domovu. Sportovní vybavení pro zimní sporty se nakupuje u „Mildy “, ten dělá servis kol pravidelně 2x ročně, lyží vše v rámci sponzorské činnosti.
Díky jeho činnosti a působení jsou děti motivovány k zimním i letním sportům a svým jednáním a chováním je jim příkladem. Z nejedněch dětských úst se ozývá, že by chtělo být jako on.
Pravidelně s dětmi domova hovoří o svém sportovním životě, svých úspěších a vysvětluje dětem, co mu umožnilo těchto výsledků dosáhnout. JE VZOREM všem dětem domova.

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice nominuje:

Ano, Ano, z.s. - Projekt Sport pomáhá - Díky projektu mají děti možnost navštěvovat zájmové kroužky dle svých přání. Mají zaplacené kroužkovné, pomůcky, soustředění. Pro nás velká pomoc, za kterou moc děkujeme.

Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. - Daruj hračku - Již letitý projekt, díky kterému mají děti možnost získat krásné vánoční dárky. Moc děkujeme.

Martin Kučera, Vojtěch Paukner - Milý Ježíšku - Projekt, díky kterému se zapojí neuvěřitelné množství lidí do rolí Ježíšků a plní přání dětí z dětských domovů. Moc děkujeme organizátorům za aplikaci, kterou vytvořili a všem lidem, kteří dárečky dětem kupují.

Dětský domov a Školní jídelna Radkov-Dubová nominuje:

Ing.Daniel Viceník a Jarmila Viceníková - Naprosto ojedinělý, příkladný, obětavý a profesionální přístup v rámci, náročné práce v oblasti přípravy dětí na budoucí život. Ve spojení s lidským a ochotným přístupem pomoci, bez ohledu na svůj volný čas.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz