www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

CENA   Ď   ZA   PŘÍNOS   DOBRÉ   NÁLADĚ   V   ČR   2021

v mimořádné kategorii navracející se do dvacetileté historie projektu udílení cen Ď s myšlenkou, že nebýt zajímavých, dojemných, někdy k mimořádnému zamyšlení přihlášených nominací, případně mnohá léta se průběžně opakujících nominací - neexistoval by projekt těchto cen tolik roků

nominováni jsou:

Jana Pluhařová, zámek Vizovice

Ing. Daniel Viceník, DD a ŠJ Radkov - Dubová 141

Oleg Kapinus, Charita Uherský Brod

Mgr. Kateřina Vávrová, Základní škola Praha 2, Kladská 1

Mgr. Bc. Daniela Davidová, MBA,Centrum sociální pomoci Vodňany

Stanislav Doubrava, Naivní divadlo Liberec

Ing. Monika Šumová, Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově

PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., Dětský domov a Školní jídelna Lipová

Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D., Slezská diakonie

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Oblastní charita Červený Kostelec

Ing. Pavel Troller, Jihočeská záchranná brigáda kynologů

Mgr. Petra Tučková, Denní centrum Barevný svět o.p.s., Třebíč

Bc. Petra Divišová, Dětský domov Kašperské Hory

Ing. Libuše Habartová, Slovácké divadlo

Jana Moravcová, Centrum LADA z.s., Pacov

Jitka Holcová, Domov sv. Josefa, Žireč

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala

Ing. Irena Kanovská, MOTOR expert s.r.o.

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta, města Nový Bor

Martin Dohnal, SVS, spol. s r.o.

PhDr. Josef Bavor,Unie výtvarných umělců oblastní sdružení Hradec Králové

Ladislav Chmelík, Český filharmonický sbor Brno

Jaroslava Raunerová, fotografka

Petra Kaldová, AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.

Mgr. Miroslav Bobek, ZOO Praha

Mgr. Igor Stránský, Slovácké divadlo

Mgr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Mgr. Aleš Moravec, ZŠ TGM Opava

Ivona Březinová, spisovatelka

Zdenka Heyn Edlova, LUBRICANT s.r.o.

Mgr. Jarmila Lambertová, Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz